Skip links

Lurer du på hvordan du kan få en energismart bolig?

12. april inviterte vi Østfolds boligeiere til ENØK-møte i Samfunnssalen i Moss. Last ned presentasjonene om smarte ENØK-tiltak, støtte fra Enova og andre gode tiltak!

Kommunene i Østfold og Klima Østfold inviterer til et informasjonsmøte om energibruk i boliger. Hvordan erstatte oljefyren? Hvordan finne smarte ENØK-tiltak som passer din bolig? Hvordan søke støtte av Enova?

Kom og hør Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen snakke om «fra fossil olje til andre vannbårne løsninger».  Lokale leverandører av energi-tiltak vil ha stands og du vil få anledning til å stille spørsmål, orientere deg om gode energiløsninger og kanskje få et godt tilbud?

BAnner_3

Hva: Informasjonsmøte for alle Østfolds innbyggere

 

LAST NED PRESENTASJONER FRA MØTET HER:

Foredrag – skifte av oljefyr og Enovastøtte

Foredrag – smart energy

Beregninger – regneark

Gjør beregninger av egen bolig på Energiportalen

Enok-Kveld2

Se vedlagte brosjyre for nærmere informasjon om møtet. 

Sted: Samfunnsalen i Moss

Når: 12. april, kl. 19.00 – 21.00

Ca 20% av vårt totale energibruk er knyttet til boliger. For nye bygg gjøres det gjeldende stadig høyere krav til energieffektivitet. I eksisterende bygningsmasse – som vil utgjøre det største volumet i mange år framover – utføres det også betydelig oppgradering, men omfanget og framdriften ligger etter det som er ønskelig sett i et samfunnsøkonomisk og klimaperspektiv. Informasjonsmøtet skal bidra til at boligeiere får råd og kunnskap om muligheter til gode energitiltak i egen bolig. 

Arrangementet er i samarbeid med Energiforum, NHO, Smart Energi og Energiportalen.

Ønsker du å ha stand på dette møtet? 

Kontakt Stian Fjeld i Energiportalen

Mobil 472 22 076

 

Kontaktpersoner:

Stian Fjeld i Energiportalen

Mobil 472 22 076