Skip links

Indre Østfold vant 3. plass for prisen Årets lokale klimatiltak

Den 24. november ble Indre Østfold kommune tildelt 3. plass for prosjektet 100 prosent gjenbruk av elektronisk utstyr da prisen Årets lokale klimatiltak 2022 ble delt ut på Zerokonferansen i Oslo. Prisen ble delt ut av miljøstiftelsen Zero, KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) og Kommunalbanken.

Indre Østfold kommune fikk skryt for å gå foran med implementeringen av et viktig tiltak for å endre vaner mot en mer sirkulær økonomi. «Indre Østfold har til fulle vist at det er lurt å tenke sirkulært. Dette sparer utslipp og penger, og bidrar til markedsendringer på et område med store klima- og miljøutfordringer» sa Sigrun Aasland, leder i Zero.

Fra venstre: Direktør Tron Kallum og ordfører Saxe Frøshaug.
Foto fra Indre Østfold kommune.

Tidligere i år var også Indre Østfold kommune en av vinnerne av Klima Østfold-prisen 2022 for samme prosjekt. Siden det startet våren 2021 har prosjektet bidratt til å redusere kommunens klimautslipp med med 125 tonn CO². 1 700 enheter har blitt levert til resirkulering og gjenbruk. IKT brukerstøtte har reparert og gjenbrukt 100 PCer. Kommunen har spart cirka 650 000 kroner via dette prosjektet.