Skip links

Webinarserie – Bygg i Tre

Denne høsten har Klima Østfold i samarbeid med BYGG i TRE, Tre på Agder, Trebruk 014, The Bioeconomy Regions, Norwegian Wood Cluster og andre gode samarbeidspartnere arrangert en webinarserie om ‘Bygg i Tre. Denne webinar-serien har hatt spesielt fokus på klima, anskaffelser og rehabilitering av materialer.

Under kan du finne detaljer om de ulike webinarene i serien samt opptak:

Foto: Kristin Vedum, Fra et av Omtre sine ombruksprosjekter

Webinar: Bygg i tre – Bra for Klima?

Både private og offentlige byggeiere forventer at nye bygg skal være mer klimavennlige, eller skal vi kanskje si mindre klimabelastende, enn eksisterende bygg. Produsenter, entreprenører, og alle i byggebransjen må derfor forstå hva et klimaregnskap er, hvordan det skal leses, og hva man kan bruke det til.

I dette webinaret så vi nærmere på klimaregnskap og bruken spesielt knyttet til bygg i tre. Vi fikk en innføring i de viktigste elementene i et klimaregnskap og hva som kan være spesielt fordelaktig eller utfordrende knyttet til trebygg.

Webinar: Bygg i tre – Hvordan anskaffer vi dem?

I dette webinaret så vi nærmere på det å inkludere trebyggeri i anskaffelser. Det ble presentert en liten oversikt fra et forprosjekt utført av Ruralis, som ga rammene for hvordan kommuner kan få inn tre, og også lokale verdikjeder, i offentlige anskaffelser. Elverum kommune og Aurskog-Høland kommune ga innblikk i sine praktiske erfaring med å anskaffe trebyggeri – hvilke tiltak de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt, og ikke minst, hvilke muligheter de har sett.

Webinar: Bygg i tre – Ombruk av materialer.

I dette webinaret så vi nærmere på ombruk av tre. Vi fikk høre fra Kristine Nore i Omtre angående gjenbruk av tre. I tillegg så vi på Nedre Sem gård i Asker som er et eksempel på at ombruk av tre går an, og Tor Flesseberg i Veidekke fortalte mer om både hvordan det går an og utfordringene man har støtt på. Til slutt ga Halldor G. Halldorsson et innblikk i hvordan EON Element har jobbet med å industrialisere trebyggeri og lagt til rette for elementer som ikke bare gjør det enklere å bygge hus i tre, men også enklere å bruke materialene om igjen.

Her kan du finne mer informasjon om Bygg i Tre og deres arrangementer.