Skip links

Gratis klima- og energirådgivning til styrer i borettslag og sameier

Klima Østfold og kommunene i regionen tilbyr i midten av januar 2023 gratis klima- og energirådgivning til styrer i boligselskap.

Foto: Arthur Hidden on Freepik.com

Tilbudet består av fysisk befaring med ingeniør og energirådgiver Knut Olav Knudsen. Dette er et begrenset tilbud.

Nå kan styrer i borettslag og sameier få objektive råd om hvordan de kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for boligselskapet sitt.

Tilbudet om befaring med energirådgiver er gratis og uforpliktende. Vi gjør oppmerksom på at «først til mølla-prinsippet gjelder».

– Tilbudet er en del av Klima Østfold og kommunenes arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at boligeiere og boligselskap skal kunne ta klimavennlige valg, sier kommunikasjonsrådgiver i Klima Østfold, Martin Norderhaug.

Hva bør styrer i boligselskap tenke på?

Valg av oppvarmingsløsning og tilrettelegging for elbillading kan være utfordrende. Det er ofte mange spørsmål, lange beslutningsprosesser med mange involverte. Tenk på dette:

  • Trygg og effektiv lading av elbil

Hvordan skal investering, drift og bruk fordeles med hensyn til elbillading? Det er nå lovpålagt å kunne lade elbilen sin selv om man bor i borettslag eller sameie.

  • Smartere bruk av strøm

Det er mange borettslag og sameier som betaler ekstra for effekt via nettleien på grunn av høye forbrukstopper. Ofte er ikke styrene klar over at dette koster dem mange tusen kroner ekstra i året på nettleien. Smartere bruk av strøm kan redusere dette vesentlig.

  • Valg av energikilde

Hva skal energikilden til oppvarming og varmt tappevann være i årene fremover? Dette er et aktuelt spørsmål som kan være vanskelig å ta stilling til når det er mange beslutningstagere.

  • Sykle til jobben

Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Dette er en sosial, miljøvennlig, unik og morsom lavterskel-konkurranse. Les mer på www.sykletiljobben.no

Kampanjen er finansiert av kommunen og Klima Østfold, og arrangeres i samarbeid med Viken fylkeskommune, Klimapartnere Viken og Simenergi AS. Energirådgivningen er ved ingeniør Knut Olav Knudsen.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på https://klimasmart.no/boligselskap

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@simenergi.no.