Skip links

Skifte ut oljefyren?

15. februar inviterer vi Østfolds boligeiere til ENØK-møte på Mysen vgs. Kom og få råd om fjerning av oljefyren, hva du kan erstatte den med og andre gode tiltak!

Kommunene i Østfold og Klima Østfold inviterer til et informasjonsmøte om energibruk i boliger. Hvordan erstatte oljefyren? Hvordan finne smarte ENØK-tiltak som passer din bolig? Hvordan søke støtte av Enova?

Kom og hør Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen snakke om «fra fossil olje til andre vannbårne løsninger».  Lokale leverandører av energi-tiltak vil ha stands og du vil få anledning til å stille spørsmål, orientere deg om gode energiløsninger og kanskje få et godt tilbud?

Hva: Informasjonsmøte for alle Østfolds innbyggere

Se vedlagte brosjyre for nærmere informasjon om møtet. Les her

Presentasjonen fra VVS Spesialisten laster du ned her

Regnearket med utregning varmepumpe kan lastes ned her

Sted: Mysen vgs, Eidsberg

Når: 15. februar, kl. 18.30 – 20.30

Ca 20% av vårt totale energibruk er knyttet til boliger. For nye bygg gjøres det gjeldende stadig høyere krav til energieffektivitet. I eksisterende bygningsmasse – som vil utgjøre det største volumet i mange år framover – utføres det også betydelig oppgradering, men omfanget og framdriften ligger etter det som er ønskelig sett i et samfunnsøkonomisk og klimaperspektiv. Informasjonsmøtet skal bidra til at boligeiere får råd og kunnskap om muligheter til gode energitiltak i egen bolig.

Arrangementet er i samarbeid med Energiforum, NHO og Energiportalen.

OljeFRI_1500x480pix_jan.2016

Ønsker du å ha stand på dette møtet? Se mer informasjon her

Kontakt Stian Fjeld i Energiportalen

Mobil 472 22 076

 

Kontaktpersoner:

Trøgstad kommune

ved Klimakontakt Marit Haakaas

E-post; Marit.Haakaas@trogstad.kommune.no

Mobil 913 20 640

 

Østfold Fylkeskommune/Klima Østfold:

Charlotte Forsberg

Mob 92446245

www.klimaostfold.no