Skip links

Nytt kurs i energieffektiv traktorkjøring i Trøgstad

Ønsker du reduserte drivstoffutgifter? Vi tilbyr nå et nytt kurs 11. november. Meld deg på!

Klima Østfold og Fylkesmannen i Østfold har trommet sammen engasjerte representanter fra Østfold Bondelag, Landbruksrådgivningen og Kalnes vgs i prosjektet «Klimasmart landbruk».

Prosjektets hovedmål er å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blandt bønder om klimasmart landbruk og energieffektivisering. I våres har vi gjennomført 3 kurs i  energieffektiv traktorkjøring og det ble raskt fulltegnet. Dette er et heldagskurs hvor det er en fin blanding av teori og praksis. Så meld deg raskt på!

Kurset inneholder både en teoridel og kjøreøvelse.  Teoridelen omfatter maskiner, teknologi, kjøreteknikk, drift, vedlikehold og andre faktorer som påvirket drivstoffbruket. I praktisk øvelse blir samme løypen kjørt to ganger for å registrere dieselforbruk og tid.  Det blir kjørt med tung vogn i variert løype hvor flytting av storsekker/rundballer blir en av oppgavene. Instruktør vil følge med sjåføren og resultatet gjennomgås etter utført arbeid. Det forventes en forbedring på 10-20 % på samtlige deltakere.

Les programmet her

Kursholder er Gjermund Ruud Skjeseth fra Landbruksrådgivning med lang fartstid innen landbruket med agronomi og mekanikk. 

Påmelding og spørsmål kan rettes til :

Johannes Martin Eriksen, Rådgiver landbruk 

Trøgstad kommune, tlf: 69681645 / 911 21 092

Les omtale i Norsk Landbruk juni 2015 her

IMG_2188_2