Skip links

Klima og skogkonferanse

Den 15. mars inviterer vi til konferansen «Klimaendringer og skogbruket» i Rakkestad.

Vi ønsker alle med interesse for skog og klima velkommen til en dag hvor vi vil synliggjøre skogens sentrale bidrag i klimautfordringen. Siste nytt fra forskning og praksis vil bli presentert. Meld deg på og bidra til best mulig forvaltning av skogen i et endret klima.

Norges Skogeierforbund innleder med de store linjene og deretter vil Gunnhild Søgaard fra NIBIO gå mer inn i de ulike forskningsresultatene fra ulike klimatiltak i skog. Østfoldforskning har nylig avsluttet et omfattende samarbeid med Fredrikstad og kommuneskogen. Ulike modeller vil bli presentert og diskutert. Etter lunsj vil vi få høre nærmere om hva vi bør hensynta i dag for fremtidig klimaendringer. Avslutningsvis vil massivtresatsningen til Rakkestad kommune bli presentert.

Er du skogeier, politiker, jobber i forvaltningen eller i skogorganisasjonene, kom og få innspill og fornyet kunnskap!

Velkommen til Miranda selskapslokaler i Rakkestad 15. mars 2016. Kaffe og registrering fra kl 08.30.

Programmet kan du laste ned her

Du kan melde deg på via denne linken: Påmelding

Skulle du ha problemer med registreringsskjemaet, send påmelding direkte til Karoline Fjellstad, fmoskaf@fylkesmannen.no

Velkommen!

Har du spørsmål, kontakt Fylkesskogmester Jan Egil Nygaard hos Fylkesmannen på 900 89 329 eller

Prosjektleder Charlotte Forsberg i Klima Østfold på 924 46 245

DIVIDER

Det er prosjektet Klimasmart landbruk i Østfold som er arrangør. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Klima Østfold, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Norsk landbruksrådgiving SørØst og Kalnes videregående skole.