Skip links

Video og foiler fra webinaret “Biokull – Steget fra skog til jord”

I løpet av 90 minutter fikk over 100 personer fra Danmark, Norge og Sverige, informasjon om biokull som et klimatiltak i landbruket.

Interreg ØKS-prosjektet «Et skritt mot klimanøytralt landbruk» hadde invitert til et webinar hvor man viste frem korte informative filmer og fortalte om de forskjellige fordelene med biokull, hvordan treflis via pyrolyse blir til biokull, og om feltforsøk med spredningsteknikker på jordene.

Foredragsholdere og deltakere kom fra Danmark, Norge og Sverige og arrangementet foregikk på «skandinavisk».

Målgruppe: Webinaret rettet seg mot de som jobber i og med landbruket, men var åpent for alle som har interesse for grønn omstilling.

Se webinaret i opptak:

Program:

11.30 – Velkommen til webinar – Introduksjon til Interreg ØKS prosjektet – Cecilia Hermansson, prosjektleder “Et steg mot et klimanøytralt landbruk”

11.35 – Overordnet om skandinavisk samarbeid, viktighet av dette prosjektet og biokull i særdeleshet

11.40 – Hva er biokull? – Cecilia Hermansson, prosjektleder “Et steg mot et klimanøytralt landbruk” – Last ned presentasjon

12.00 – Biokullproduksjon i praksis – Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Viken – Se webinar

12.02 – Film fra flisproduksjon og pyrolyseanlegget til Oplandske bioenergi AS, Rudshøgda – Se filmen her.

12.15 – Kommentarer og spørsmål til daglig leder Einar Stuve – Se webinar

12.20 – Benstrekk

12.25 – Feltforsøkene våren 2021

12.30 – Innslag fra Danmark, spredningsforsøkene på Bygholm landbruksskole

12.40 – Innslag fra Sverige, spredningsforsøkene på Sötåsen vgs

12.50 – Innslag fra Norge, spredningsforsøkene på Kalnes vgs – Last ned presentasjon

Filmer:

Lading av biokull / Spredning av biokull

12.55 – Spørsmål og avsluttende kommentarer

Skritt mot et klimatnøytralt landbruk

Forsøkene med biokull er en del av det dansk-norsk-svenske prosjektet “Skritt mot et klimanøytralt landbruk”. EU-prosjektet samler landbruksskoler, bønder og bransjeorganisasjoner i utviklingen mot en grønn økonomi. Prosjektet viser frem ny og tilgjengelig teknikk, skaper interesse for biokull og videreutvikler undervisningen for fremtidens bønder.