Skip links

Gjennomførte workshop om fossilfri teknikk i landbruket

Klimasmart Landbruk Østfold, Viken Fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken deltar i Interreg ØKS-prosjektet «Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk»  som skal bidra til å gjøre landbruket mer uavhengig av fossil energi.

Prosjektet skal finne ny teknikk som kan demonstreres, lånes ut på kortvarige utlån til næringen, og brukes i undervisningen i naturbruksskolene.

For å komme frem til aktuell teknikk for landbruksskoler og landbruket på generell basis i regionen arrangerte prosjektet onsdag 17.mars en workshop om tema. Her fikk deltakerne mulighet til å være med på å påvirke hvilke teknologier man skal rette fokus på og innholdet i prosjektet.

– Vi fikk mange gode innspill gjennom en spørreundersøkelse i forkant av dagens workshop. Dette ga et godt utgangspunkt for diskusjoner. Nå i etterkant kommer prosjektet å sende ut en ny spørreundersøkelse der vi vil finne ut hvilke av forslagene som er mest interessante å gå videre med. På bakgrunn av dette vil prosjektet finne fossilfri teknikk i landbruket egnet for demonstrasjon, utlån eller som kan brukes i undervisning på naturbruksskolene, forklarer Sverre Saxebøl, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Spennende prosjekt

Viken og Klima Østfold fikk innvilget søknaden i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet etter å ha planlagt og søkt midler til prosjektet i 2020.

Prosjektmidlene vil blant annet komme fremtidens bønder til gode. Her skal landbruksskolene i Norge, Sverige og Danmark samarbeide om spennende og nyvinnende undervisningsopplegg, teste ulike simulatorer og utforske økt karbonbinding gjennom bruk av biokull.

Siden 2020 har bønder i hele Viken-området kunnet få bistand fra Klimasmart landbruk-prosjektet, som da utvidet nedslagsfeltet sitt. Prosjektet får midler fra Klimasats og Interreg Nordsjøregionen.

En viktig del av prosjektet blir overgangen fra diesel til fossilfritt drivstoff, for traktorer og andre arbeidsmaskiner. Fossilfri tørking av blant annet korn er også en del av prosjektet.

Prosjektet vil bygge på det eksisterende partnerskapet i Klimasmart landbruk, der bondelagene, landbruksrådgivingen, kommunene (gjennom Klima Østfold) og Statsforvalteren i Oslo og Viken er inne. I tillegg vil fylkeskommunen og landbruksskolene være partnere i prosjektet.

– Viken fylkeskommune har ambisiøse klimamål, og landbrukets bidrag for å nå disse er sentrale. Jeg gleder meg til at flere gårdbrukere i hele Viken kan dra nytte av denne gode arbeidsmetodikken, har Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune tidligere uttalt om prosjektet.