Skip links

Video og foiler fra webinaret “Landbruksstrategi Viken, handlingsplan skog Oslo Viken, virkemidler næringsutvikling»

Tirsdag 16.mars arrangerte Klima Østfold, Klimasmart landbruk Østfold og Statsforvalteren i Oslo og Viken webinaret: “Landbruksstrategi Viken, handlingsplan skog Oslo Viken, virkemidler næringsutvikling” for godt over 100 påmeldte deltakere.

I denne artikkelen finner man presentasjoner, informasjon om webinaret og opptak av sendingen. Lenker til presentasjoner finner man lenger ned på siden.

Under webinaret fikk man en presentasjon av landbruksstrategien til Viken fylkeskommune, som snart skal ut på høring. Statsforvalteren i Oslo og Viken presenterte en fersk handlingsplan for skogbruk, og fylkeskommunen videreformidlet en oppdatering angående ulike tilskuddsordninger for næringsutvikling.

Se opptak av webinaret her:

Informasjon om webinaret:

Målgruppe:

Ansatte i kommunene som arbeider med landbruk, klima og næringsutvikling, politikere og andre interesserte

Program:

13.00-1310        Velkommen til webinar ved landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud, Statsforvalteren i Oslo og Viken – Last ned presentasjon

13.10-13.45       Viken fylkeskommunes landbruksstrategi skal ut på høring våren 2021. Hva er satsningsområdene? Ved rådgiver Camilla Winterseth, Viken fylkeskommune – Last ned presentasjon

14.00-14.30       Handlingsplan for skogbruk 2021-2025 er klar. Hva inneholder denne? Ved seksjonssjef Helge Nordby, Statsforvalteren i Oslo og Viken – Last ned presentasjon

14.40-14.55       Viken fylkeskommunes midler til næringsutvikling og innovasjon ved seniorrådgiver Bjørn Horten – Last ned presentasjon

14.55-15.00       Avsluttende kommentarer ved Nina Glomsrud Saxrud

Last ned Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 her.