Skip links

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Kommunene i Klima Østfold tilbyr gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet:

 • Energianalyse av din bolig på nett
 • Rådgivning på telefon og e-post
 • Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

Kampanjen retter seg mot boligeiere. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig – og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil.

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi, og skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Kommunene gjennomfører en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om digital befaring med energirådgiver og klima- og energirådgivning på telefon og e-post. Du kan blant annet få råd om:

 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

Informasjonsmøte (webinar) om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger over nyttår. Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak for din bolig, spørsmål om solceller, smart styring og råd om ladeløsninger for elbil.

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no

Det vil bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Kampanjen er finansiert av Klima Østfold, og arrangeres i samarbeid med kommuner, Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.

Hvis du har spørsmål til kampanjen kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 466 26 000.