Skip links

Skal bistå Viken-kommuner med klimaråd

Det å realisere klimaambisjoner i innkjøp og utbygginger kan være både utfordrende og tidkrevende. Derfor tilbyr Klima Østfold og Viken fylkeskommune nå veiledning til kommuner og fylkeskommunen som ønsker en tydelig klimakomponent i sine innkjøpsprosesser.

Mandag 1. februar gikk startskuddet for Klima Østfold og Viken fylkeskommune sitt nye prosjekt «Klimarådgivning i anskaffelser». I prosjektet skal en rekke dyktige rådgivere tilby kommuner og fylkeskommuner bistand og klimarådgivning i innkjøp- og utbyggingsprosesser.

Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim er glad for å være i gang.

– I prosjektet skal en rekke dyktige rådgivere tilby kommuner og fylkeskommuner bistand og klimarådgivning i innkjøp- og utbyggingsprosesser, sier Tvinnereim.

– Kommuner i regionen kan kostnadsfritt få klimarådgivning innenfor temaene offentlige anskaffelser av kjøretøy og maskiner, innkjøp som innebærer mye transport, materialvalg i bygg- og infrastrukturutbygginger og systematisering av klima- og miljøhensyn i kommunenes anskaffelser, blant annet bistand og rådgivning i innkjøpsstrategier, fortsetter hun.

Kommuner i regionen kan kostnadsfritt få klimarådgivning innenfor temaene offentlige anskaffelser av kjøretøy og maskiner, innkjøp som innebærer mye transport, materialvalg i bygg- og infrastrukturutbygginger og systematisering av klima- og miljøhensyn i kommunenes anskaffelser, blant annet bistand og rådgivning i innkjøpsstrategier.

Prosjektet er finansiert med midler fra Klimasats og Viken fylkeskommune. Formålet er at kommuner skal etterspørre og kjøpe inn klimaløsningene som trengs i lavutslippssamfunnet og unngå nødvendig ressursbruk.

– Endelig er vi i gang! Nå er flere av rådgiverne på plass, og i midten av mars blir rådgiverteamet fulltallig. Så nå starter vi den operative bistanden i kommunene og fylkeskommunen, forteller prosjektleder Erik Gathen.

Tjenesten har en utvidelse av Klima Østfolds tidligere prosjekt som har vært en stor suksess. Blant annet har innkjøpsmakten blitt brukt for å få til en omstilling i drosjenæringen. Minst 42 drosjer skal snart gå på elektrisitet eller biogass – et tiltak som alene vil redusere utslippene med over 850 tonn CO2-ekvivalenter. Prosjektet har også bidratt til at flere kommuner får en større andel fossilfrie kjøretøy og maskiner, og at tjenestene som kjøpes inn går på de bærekraftige fossilfrie drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass. Blant annet med har prosjektet bidratt til at de første elektriske gravemaskinene har blitt tatt i bruk i Østfold-regionen.

Nå har tiden kommet for at alle kommunene i Viken skal kunne benytte seg av tjenesten.

– Nå tilbyr vi tjenesten til kommuner og fylkeskommunen i Viken, og vi skal bistå med flere temaer enn bare kjøretøy, transport og maskiner. Vi har rådgivere som skal bistå innen bygg og rehabilitering, og snart en rådgiver som skal bistå med at klima- og miljøhensyn blir systematisert og forankret hos Viken-kommunene, forteller prosjektlederen.

Ønsker man bistand fra prosjektet eller er interessert i å vite mer om hva rådgiverne kan tilby kan man lese mer om prosjektet på klimaostfold.no. Her finner man også oppskrifter og oversikter over hvordan andre tiltak har blitt gjennomført i andre kommuner i regionen.

– I tillegg til å kutte klimagassutslipp ønsker vi å bidra med erfaringsutveksling og kompetansehevning. Vi ønsker derfor å spre de gode eksemplene fra prosjektet ut til kommune-Norge, avslutter Gathen.