Skip links

Webinar: 19. feb Jordbrukets klimakalkulator – hva kommunene bør kjenne til

Webinar rettet mot ansatte i kommunenes landbruksavdelingen, klimakontakter, politikere og andre med interesse for tema.

Målet er at alle gårdsbruk skal ta i bruk klimakalkulatoren innen utgangen av 2025, og ha fått tilbud om klimarådgivning.

Klimakalkulatoren er under utvikling og gir en god start for klimaberegninger. Den er klar for produksjonene melk, korn og gris. Øvrige produksjoner som grønt, fjørfe, sau og ammekyr lanseres i løpet av 2021.

Jordbrukets klimakalkulator gir mulighet til å beregne klimaavtrykk. Kommunenes landbruksavdelinger er sentrale i dialog ut mot bøndene. Det er derfor viktig at ansatte har fått en god forståelse av klimakalkulatoren og kan veilede og motivere gårdbrukerne til å bruke dette verktøyet aktivt. I tillegg har mange kommuner eget jordbruksareal som kan inngå i klimaberegningene.

PROGRAM

10.00 Velkommen til webinar Guro Nereng, daglig leder Klima Østfold og Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold

10.05 Klimakalkulatoren og landbrukskontorenes rolle – kilde til inspirasjon og informasjon. Inger Johanne Sveen, rådgiver Norges bondelag

10.15 Klimakalkulatoren – hva vises etter innlogging og hva ligger bak beregningene?
Svein Skøien, prosjektleder Norsk landbruksrådgivning

11.00 Pause

11.10 Klimakalkulatorens beregninger på gårdsnivå – hva nå? Hvilke råd kan
landbrukskontoret gi bonden?

11.35 Spørsmål og diskusjon Send gjerne inn spørsmål i forkant.

11.55 Avsluttende kommentarer

 

Webinaret vil gjennomføres som et teamsmøte.
Lenke sendes ut til påmeldte kort tid i forveien.

 

Påmeldingslenke 

Påmeldingsfrist: 16. februar

Del gjerne invitasjonen!

Lenke til webinaret her.

 

Hilsen Charlotte Forsberg og Guro Nereng

på vegne av Klimasmart Landbruk Østfold og Klima Østfold