Skip links

Nytt skandinavisk landbruksprosjekt med en håndsrekning til fremtidens bønder

Viken fylkeskommune fortsetter satsningen på et klimavennlig landbruk.

Denne uken ble det kjent at prosjektforslaget «Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk» fikk innvilget søknaden i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Prosjektmidlene vil blant annet komme fremtidens bønder til gode. Her skal landbruksskolene i Norge, Sverige og Danmark samarbeide om spennende og nyvinnende undervisningsopplegg, teste ulike simulatorer og utforske økt karbonbinding gjennom bruk av biokull. Samtidig betyr prosjektmidlene at enda flere gårder i Viken vil få tilbud om rådgivning og konkrete tips om klimasmarte løsninger.

En viktig del av prosjektet blir også skiftet fra diesel til fossilfritt drivstoff. Både på traktorer og andre arbeidsmaskiner, men og fossilfri tørking av blant annet korn.

Klimaavdelingen i Viken mottok i 2019 3 millioner kroner fra Klimasats til prosjektet Klimasmart landbruk Viken, og der var det satt av 1 million kroner i medfinansiering fra Østfold fylkeskommune.

For å få gjort alt man ønsker å oppnå knyttet til temaet, i hele Viken, bør satsingen styrkes. Dette kan gjøres ved å delta i et internasjonalt prosjekt med samme tematikk. Derfor er gleden stor når vi nå får mulighet å gå inn i et skandinavisk samarbeid for å forsterke aktivitetene.  Prosjektet vil bygge på det eksisterende partnerskapet i Klimasmart landbruk, hvor bondelagene, landbruksrådgivingen, kommunene (gjennom Klima Østfold) og fylkesmannen er inne. I tillegg vil Fylkeskommunen og landbruksskolene være partnere i prosjektet.

– Viken fylkeskommune har ambisiøse klimamål, og landbrukets bidrag for å nå disse er sentrale. Jeg gleder meg til at flere gårdbrukere i hele Viken skal få nytte av denne gode arbeidsmetodikken, sier Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

VIKEN: Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune mener landbruket er helt sentralt for å nå fylkets ambisiøse klimamål.

På svensk og dansk side er det med samme type aktører: Agroväst er en sentral aktør i landbruksrådgivinga i Västra Götaland, og regionens landbruksskoler er koblet på. I Danmark er kommunen Ringkøbing-Skjern i ledelsen, og de har koblet på sitt bondelag og den regionale landbruksskolen.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Les mer på Interreg ØKS sine hjemmesider.