Skip links

Video og foiler fra webinaret “Jordbrukets klimakalkulator – Hva kommunene bør kjenne til”

Fredag 19. februar arrangerte Klima Østfold, Klimasmart landbruk Østfold, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving webinaret: «Jordbrukets klimakalkulator – Hva kommunene bør kjenne til» for nærere 80 påmeldte deltakere.

I denne artikkelen finner man presentasjoner, informasjon om webinaret og opptak av sendingen.

Målet er at alle gårdsbruk skal ta i bruk klimakalkulatoren innen utgangen av 2025, og ha fått tilbud om klimarådgiving.

Klimakalkulatoren er under utvikling og gir en god start for klimaberegninger. Den er klar for produksjonene melk, korn og gris. Øvrige produksjoner som grønt, fjørfe, sau og ammekyr lanseres i løpet av 2021.

Jordbrukets klimakalkulator gir mulighet til å beregne klimaavtrykk. Kommunenes landbruksavdelinger er sentrale i dialog ut mot bøndene. Det er derfor viktig at ansatte har fått en god forståelse av klimakalkulatoren og kan veilede og motivere gårdbrukerne til å bruke dette verktøyet aktivt. I tillegg har mange kommuner eget jordbruksareal som kan inngå i klimaberegningene.

Forberedelser til webinaret:

For å få best mulig utbytte av webinaret anbefales det å ha gjennomført e-læringskurset.

Det finner du her :

E-læringskurs – Klimasmart landbruk Beregn ca 45 minuter til dette.

• Brukerveiledning del 1: (landbruketsdataflyt.no)

Les mer på disse ressurssidene:

Om klimakalkulatoren – Klimasmart landbruk

PROGRAM – Last ned program her.

10.00 Velkommen til webinar Guro Nereng, daglig leder Klima Østfold og Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold

10.05 Klimakalkulatoren og landbrukskontorenes rolle – kilde til inspirasjon og informasjon. Inger Johanne Sveen, rådgiver Norges bondelag – Last ned presentasjon

10.15 Klimakalkulatoren – hva vises etter innlogging og hva ligger bak beregningene?
Svein Skøien, prosjektleder Norsk landbruksrådgiving – Last ned presentasjon

11.00 Pause

11.10 Klimakalkulatorens beregninger på gårdsnivå – hva nå? Hvilke råd kan
landbrukskontoret gi bonden? Svein Skøien, prosjektleder Norsk landbruksrådgiving – Last ned presentasjon

11.35 Spørsmål og diskusjon Send gjerne inn spørsmål i forkant.

11.55 Avsluttende kommentarer