Skip links

Video og presentasjoner fra webinaret: Fossilfri oppvarming av korntørker

Tirsdag 8. desember var over 160 engasjerte og interesserte bønder påmeldt webinaret Fagdag – Fossilfri korntørke. Webinaret ble arrangert av Klima Østfold, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Norsk Landbruksrådgiving, Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag og Kornprogrammet.

Formålet med webinaret var å presentere fossilfrie løsninger for det økende behovet for mer tørking og lagring av korn på gårdene.

På grunn av Covid-19 var det ikke mulig å gjennomføre fysiske gårdsbesøk. Derfor ble disse gjennomført digitalt. Se video av gårdsbesøkene nederst i saken.

Se opptak av webinaret:

Program og presentasjoner:

9:00 – Velkommen med Charlotte Forsberg, Klimasmart landbruk Østfold
Kornprogrammet i Akershus/Buskerud/Østfold, ved leder Simen Solbakken

Last ned presentasjon

09.10 – Kort om investeringsstøtte og søknader
Hans Marius Brandstorp, Innovasjon Norge

Last ned presentasjon

09.20 – Fossilfrie energiløsinger for korntørker. Hvilke alternativer finnes? Investerings- og lønnsomhetsbetraktninger. Lars Kjuus, rådgiver Norsk landbruksrådgivning Øst

Last ned presentasjon

09.50 – Pause

10.00 – Mobile, fossilfrie energiløsninger. Hvilke muligheter er det nå?
Håvard Midtskogen, daglig leder Skogselskapet Oslo Akershus

Last ned presentasjon

10.15   Vi drar på besøk
–  Filminnslag fra Jens Otterstad, Rygge. Mobil varmluftstørke LandriTherm 150 kW portabel flisfyrt levert fra Grønt Maskin AS
Spørsmål til Jens Otterstad og  Grønt Maskin AS
–  Filminnslag fra Åshild Bang, Skollerud gård, Hønefoss.  Flisfyringsanlegg til korntørke, verksted, lager og bolighus
Spørsmål til Åshild Bang
–  Filminnslag fra mobil pellesfyr, Vänerpannan på Kalnes vgs, Sarpsborg
Spørsmål til Petter Hermansen og Vänerpannan

Last ned presentasjon

Les artikkel i Bondebladet om fossilfri korntørke:

Se de digitale gårdsbesøkene: