Skip links

Klimasmart landbruk Østfold kapret 3.plassen i kåringen av «Årets lokale klimatiltak»

Klimasmart landbruk Østfold mottok en gledelig tredjeplass under den årlige klimakonkurransen for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen tirsdag. Klima Østfold-samarbeidet og Viken fylkeskommune mottok prisen.  

Andre prosjektpartnere er Østfold bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Norsk Landbruksrådgiving, Kalnes vgs og Tomb vgs. Prosjektet har siden 2014 mottatt finansiering fra Miljødirektoratet – Klimasatsmidler og Interreg Nordsjøregionen – COBEN. 

Se prisutdelingen her:

– Så vellykket er dette samarbeidet at det nå danner mønster for et tilsvarende nasjonalt program, poengterte KS-leder Bjørn Arild Gram i en pressemelding sendt ut av Miljøorganisasjonen Zero.

Juryen for tildelingen har bestått av Kristin Halvorsen i CICERO, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, adm. direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN Kommunalbanken, og Marius Holm, leder for miljøstiftelsen ZERO. 

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold gjennom siden 2014 bistått bønder å tenke klima i alle sammenhenger. Prosjektet har hatt som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å heve kompetansen blant bøndene. 

Prosjektleder for Klimasmart Landbruk Østfold, Charlotte Forsberg, er stolt over tredjeplassen. 

Dette er gledelig! Prisen er en flott anerkjennelse for den jobben alle partnere har lagt ned. Østfoldlandbruket har stått samlet, og mange bønder har iverksatt små og store klimatiltak på sine gårder. Dette er et godt fundament for å jobbe videre mot klimamålene som er satt for landbruket frem mot 2030. 

Prosjektet har gjennomført utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørker til solceller på låvetak og god drenering. Elever ved naturbruksskolene har vært involvert, og årlig klimadag på Inspiria har fenget. 

Klimasmart Landbruk Østfold har vært et Klima Østfold prosjekt fra 2014. Prosjektet i Østfold videreføres fra i år til å dekke hele Vikenområdet. 

–  Nye teknologiske tiltak får gjerne velfortjent og stor oppmerksomhet i slike kåringerVi er veldig stolte over at denne gangen fikk et langsiktig og grundig prosjekt, som tar tak i de små grepene som gjør en stor forskjell over tid, anerkjennelse og fortjent hyllest, sier René Rafshol, leder for Klima Østfold. 

Også Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune uttrykker stor glede over pallplassen. 

– Viken fylkeskommune har ambisiøse klimamål, og landbrukets bidrag for å nå disse er sentrale. Jeg gleder meg til at flere gårdbrukere i hele Viken skal få nytte av denne gode arbeidsmetodikken, sier Tvinnereim. 

Klima Østfold-medlemmene var representert med to prosjekter i topp 5. I tillegg til Klimasmart Landbruk var Halden kommune nominert for sitt foregangsprosjekt hvor kommunale elbiler og elsykler kan lånes av innbyggerne etter arbeidstid. Mobilitetsprosjektet har fått stor oppmerksomhet landet rundt og blir nå kopiert av flere kommuner. 

Drammen kommune og Bergen kommune fikk de andre pallplassene. Drammen kommune endte til slutt som vinner av kåringen med prosjektet GeoTermos hvor solenergi lagres i bakken for bruk om vinteren. 

 – Årets vinner har gjennom mange år levert prosjekter med løsninger i det teknologiske tetsjiktet og stor praktisk bruksverdi. Nå toppes dette med årets klare vinnerprosjekt, der det lages et helt lokalt energisystem, sa styrelederen i KS Kommunesektorens organisasjon, Bjørn Arild Gram, da prisen ble overlevert digitalt under Zerokonferansen 10. november, skriver juryen i en pressemelding.

Prisen for «Årets lokale klimatiltak» ble i år utdelt for tiende gang. Konkurransen arrangeres av KS, miljøstiftelsen Zero og KBN for å få fram gode eksempler på klimatiltak i kommunesektoren og inspirere til videre innsats.

Plasseringer Zero: 

1.plass: GeoTermos, Drammen kommune 

2.plass: Satsing på landstrømsanlegg til cruise-, supply– og godskip i Bergen havn, Bergen kommune 

3.plass: Klimasmart landbruk Østfold, Klima Østfold og Viken fylkeskommune 

Prosjektet har siden 2014 mottatt finansiering fra Miljødirektoratet – Klimasatsmidler og Interreg Nordsjøregionen – COBEN.