Skip links

Klima Østfold heier på TV-aksjonen 2020 – Dette går pengene til

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger.

Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal WWF redusere bruken av unødvendig plast. WWF skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Bli digital bøssebærer du også!

DIGITAL BØSSEBÆRER: Nytt av året er at man kan melde seg som digital bøssebærer. Da kan alle som ønsker være med å bidra til en god sak fra sin egen stue.

Thailand:

Med sine kritthvite strender og turkisblå hav er Thailand er et yndet feriemål for mange nordmenn. Dessverre gjør mangel på avfallssystemer at søppel havner rett på gata og videre ut i havet. I kystbyene Hat Yai, Surat Thani og Songkhla, og på øya Koh Samui, blir over en fjerdedel av avfallet dårlig håndtert eller havner i naturen. I mangel av avfallshåndtering er det også mange som brenner sitt eget søppel utenfor huset og dermed frigis giftige gasser.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal WWF blant annet:

 •  Gi 310 000 mennesker et søppelhåndteringstilbud.
 • Hindre cirka 3200 tonn plast i å havne i naturen – fra et område tre ganger så stort som Paris.
 • Gi 360 offentlig ansatte og 200 ledere i lokale lag og foreninger opplæring i teknologi og effektiv renovasjon.
 • Redusere utslipp av plastavfall til naturen fra fem store søppelfyllinger.
 • Bistå minst 100 bedrifter i arbeidet for å erstatte engangsplast med mer miljøvennlige materialer

Vietnam:

Hué er den gamle keiserlige hovedstaden i Vietnam. Byen ligger nær Parfymeelvens utløp til Sørkinahavet. I Hué kastes mer enn 28 tonn søppel ut i naturen hver dag, hvorav rundt 2,26 tonn er plastsøppel – en mengde som tilsvarer 1,9 millioner plastposer. Den enorme plastforsøplingen gjør at byens vannløp tettes igjen. Dette fører til at innbyggerne langs elva rammes av livsfarlige sykdommer som kolera, tyfus, dysenteri og hepatitt A. Menneskene som bor i dette området, lever i en konstant stank, og mange sliter med hodepine og kvalme på grunn av forurensningen.

Innbyggerne i Hué er allerede i gang med en storstilt innsats for en grønnere by, både gjennom grasrotengasjement og samarbeid mellom lokale myndigheter, næringsliv og lokalbefolkning.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal WWF blant annet:

 • Gi 76 000 mennesker mulighet til å kildesortere avfallet sitt.
 • Spare naturen for over 125 tonn plastsøppel i året.
 • Etablere bedre avfallshåndtering i og rundt Hué, et område større enn Stavanger.
 • Lære opp elever og lærere ved 90 skoler om avfallshåndtering og konsekvensene plast på avveie har for helse og miljø.
 • Redusere bruken av engangsplast hos 60 hoteller, turoperatører, serveringssteder og supermarkeder.
 • Redusere i bruken av engangsplast på 50 fiskebåter og ved 5-10 oppdrettsanlegg
Nå er det én uke til TV-aksjonen! Daglig leder i Klima Østfold, Guro Nereng, har registrert seg som bøssebærer. -enkelt å gjøre på få trinn. Gi til Guros innsamling, eller bli digital bøssebærer du også!Og husk: Skal vi greie å redde jordens klima, må alle ressurser brukes om og om igjen, og ikke havne i naturen!Min spleis/digitale bøsse: https://www.spleis.no/project/136418

Filippinene:

Filippinenes hovedstad, Manila er et viktig handelssentrum. Dessverre er også byen hardt rammet av forsøpling. På grunn av manglende avfallshåndtering havner 214 tonn søppel i gater, elver og kanaler hver dag i verdens tettest befolkede by. Forsøplingen fører til at avløps- og dreneringssystemer blir blokkert, noe som skaper oversvømmelser og forurensning av fisk og drikkevann.

WWF samarbeider med lokale myndigheter i Manila. Målet er å stoppe alt utslipp av plast til naturen gjennom konkrete planer og innsats i alle samfunnsledd.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal WWF blant annet:

 • Bidra til at opptil 500 000 mennesker får tilgang til lokale gjenvinningsanlegg, og dermed legge til rette for å spare naturen for 60 tonn avfall hver dag, hvorav cirka 8 tonn er plastavfall.  Dette utgjør nesten 3000 tonn plast i året.
 • Legge til rette for forbedret avfallshåndtering i nesten en tredjedel av Manila by.
 • Lære 100 000 elever om hvordan de kan bidra i innsatsen mot plastforurensing.
 • Trene opp 200 utvalgte skoleelever til å kartlegge avfallsdata i Manila og utvikle løsninger på plastforurensningen i sine nabolag.
 • Samarbeide med 3400 lokale bedrifter med mål om at de skal fase ut engangsplast og finner mer miljøvennlige alternativer.
 • Gi 1500 mennesker opplæring i å utnytte ressursene som ligger i sortert avfall

Indonesia:

Til tross for sin forholdsvis beskjedne lengde er Ciliwung en av Indonesias viktigste elver. Det bor mer enn fire millioner mennesker langs og ved elva. Ciliwung starter oppe i fjellene der den renner med rent og friskt vann før elven tar fatt på sin 117 kilometer lange ferd gjennom utallige landsbyer og hovedstaden Jakarta før den munner ut i havet. Jo nærmere Ciliwung kommer Jakarta, desto høyere blir tettheten av plast og annet avfall. Forurensningen truer artsmangfoldet i elva, og både mennesker og dyr mister gradvis livsgrunnlaget. Hvert år transporteres tusen tonn plast ut i havet, blant annet på grunn av manglende søppelhåndtering langs elva. Ciliwung regnes med dette som en av verdens mest forurensede elver.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal WWF blant annet:

 • Finne løsninger for innhenting, sortering og resirkulering som vil stoppe plastforsøplingen langs 35 kilometer av Ciliwung.
 • Sørge for at 53 000 mennesker får søppelhåndteringstilbud. Dette legger til rette for å redusere mengden plastforsøpling til naturen med nesten 530 tonn i året. Prosjektet dekker et område på størrelse med Oslo og Bergen til sammen.
 • Ansvarliggjøre bedrifter i håndtering av avfall fra egen virksomhet, gjennom å opprette ordninger for utvidet produsentansvar

Les mer om TV-aksjonen 2020 og engasjer deg på www. blimed.no.

Tekst/Foto: TV-aksjonen 2020 / WWF.