Skip links

Klima Østfold om statsbudsjettet: Lyspunkt som må forsterkes

Onsdag kom statsbudsjettet 2021. Dette er Klima Østfold sine kommentarer.

Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom alle kommunene i Østfold, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål.

Leder for Klima Østfold-samarbeidet, Rådeordfører René Rafshol sier:

–  Det er bra at det ligger midler til Follotunellen, Moss stasjon og henstillingssporet i Moss. Med kortere reisetid og høyere frekvens kommer flere mennesker ta toget framfor bilen.

Rafshol er samtidig klar på at dette må følges opp:

–  Vi forventer en tydelig satsing på InterCity-banen videre i Østfold i Nasjonal transportplan som kommer i april.

Rafshol etterlyser dessuten midler til Viken fylkeskommune for mer utbygging av gang og sykkelvei langs fylkesveiene.

Den viktige Klimasats-ordningen videreføres ett år til

–  Heldigvis videreføres regjeringens suksess Klimasatsordningen rettet mot kommunenes og fylkeskommunenes klimaarbeid.

Det har vært usikkert om ordningen skulle videreføres. Nå har den fått ett år til og 100 millioner friske midler for 2021. Ordningen har vært avgjørende for igangsettingen av mange prosjekter for Klima Østfold i fellesskap, som klimarådgiving til bønder gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold, og i mange av Østfoldskommunene. Et eksempel på sistnevnte er bidrag til bildelingsprosjektet til Halden kommune.

–   Det er synd at midlene ikke økes i år. I 2020 kom rekordstore 587 søknader for 723 millioner kroner fra kommuner og fylker til potten som da var på 180 millioner kroner. Her er det mange gryteklare prosjekter som kan bidra til å holde økonomien i gang med grønn omstilling, tilføyer Rafshol.

–  Vi skulle helst sett at ordningen ble forlenget en lengre periode for å sikre forutsigbarhet for kommunene.