Skip links

Østfoldingen – Klimafotavtrykk for personer i Østfold

I denne artikkelen viser vi klima- og energi-fotavtrykk fra fire personer med ulike livsstiler et gjennomsnittsårBodil, Harald, Carl og Zara, eller Østfoldingene som vi liker å kalle dem.

Vi har beskrevet noen viktige trekk ved livsstilen deres – kanskje du kan sammenlikne og gjette cirka hvor du selv ligger?  

Her er noen tips for å leve mer klimavennlig:  

 • unngå å fly hvis du kan, vær på «staycaytion»
 • gå, sykle, ta buss eller tog når det er mulig
 • unngå å kaste mat
 • reduser annet forbruk, reparer, kjøp brukt, kjøp kvalitet, benytt deleordninger, unngå unødvendige engangsartikler, kildesortér
 • reduser forbruket av importert kjøtt
 • unngå unødvendig energibruk i boligen, steng av rom om vinteren
 • vurder energitiltak i boligen med klimaostfold.no/energiportalen/ og sjekk tilskudd for energitiltak på www.enova.no/enovatilskuddet
 • ved neste bilkjøp: Kjøp elbil hvis den treffer behovet, her skjer det rask utvikling. Har du biogassfyllestasjon i nærheten kan du vurdere gassbil
 • legg vekt på klima og miljø når du bruker stemmeretten

Vår framgangsmåte for beregning av klimafotavtrykk fra personer
CO2-ekvivalenter er en enhet for å sammenstille og sammenlikne flere klimagasser som har ulik evne til å varme opp atmosfæren. For eksempel har metan 25 ganger sterkere klimaeffekt enn karbondioksid i et 100-årsperspektiv.  

Kilder: 
Verktøyet Ducky (footprint.ducky.ecoer brukt til CO2-avtrykkene. For strømforbruk i ulike størrelser bolig: SSB.  

På Ducky kan alle finne estimater for sine klimafotavtrykk. 

Forskjeller mellom Ducky og Klima Østfolds personer/Østfoldingene: 

 • Vi viser energibruk i bolig og elbil kun i kWh fordi vi ikke tillegger elektrisitet CO2-utslipp, i motsetning til hva man vil finne i Ducky. Vi tar utgangspunkt i norsk elektrisitetsproduksjon.
 • Energiforbruk i boligen har vi valgt å dele likt på alle i familien
 • Vi tillegger utslipp fra barns forbruk i hovedsak til de voksne i en husholdning og deler ikke likt på alle, i motsetning til Ducky. Tenåringen Zara får noe fotavtrykk fra forbruket hun selv betaler for med lommepenger og sommerjobb, mens Harald og kona står for hovedfotavtrykket til forbruket for sine 3 barn (I figuren vises kun Haralds andel av dette).
 • Forbruksfotavtrykket i Ducky er sterkt knyttet til lønn. Ducky trekker ikke fra sparing og lånnedbetaling, fordi disse midlene fører til forbruk et annet sted via banken. KØ mener dette må belastes de personene/selskapene som forårsaker det forbruket, og vi har derfor trukket fra tenkt lånnedbetaling og sparing. Når personer som Harald og Bodil bruker alt de har igjen på forbruk av varer, så får de store utslipp fra forbruk.
 • Les mer om Duckys forutsetninger her: https://www.ducky.eco/climate-data