Skip links

Vi i Viken – Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig fremtid

«Vi i Viken» gir oss kunnskap om menneskene som bor i Viken, om miljøtilstanden og den økonomiske utviklingen i regionen. Det er et første felles kunnskapsgrunnlag om vårt nye fylke Viken. I Viken har vi ressurser og kraft til å skape gode liv for alle som bor, besøker og arbeider i vårt mangfoldige fylke.

Viken fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen i fylket, og som første fylkeskommune beskriver vi status for vår region for alle de 17 bærekraftsmålene. Vi forsøker også å sette de lokale og regionale utfordringene i et nasjonalt og globalt perspektiv. Det gir oss en bedre forståelse av hvordan vi i Viken kan bidra til at verden globalt når FNs bærekraftsmål og oppfyller Agenda 2030.

Dette har vært et nybrottsarbeid. Resultatet, i form av denne rapporten og en enda mer omfattende statistikkbank, håper vi spesielt at kommunene i vårt fylke vil dra nytte av i sitt arbeid med å skape gode lokalsamfunn. Viken fylkeskommune vil bruke dette kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med regional planstrategi hvor vi vil forme mål og strategier for utviklingen av Viken-samfunnet, og for å utvikle våre tjenester til det beste for våre innbyggere.