Skip links

Elektrisk betyr business (på sikt)

– Elektriske maskiner kan bli lønnsomt, og for å være først er vi villige til å ta risikoen, sier Lars Sørby. I Spydeberg satser han og broren Erik knallhardt på utleie av elektriske anleggsmaskiner.

Tekst / Foto: Hulda Tronstad

Lars Sørby ser ut over parkeringsplassen på industriområdet til Sørby Utleie i Spydeberg. Han er daglig leder i selskapet med femti ansatte som lever av å leie ut maskiner til dem som trenger det.

Små maskiner. Store maskiner. Mest store maskiner. Her står de oppstilt.

Kundene befinner seg over hele Østlandet. Om lag halvparten av maskinene som er utleid, er elektriske.

Stadig mer elektrisk

Mange av maskinene er fremdeles dieseldrevne, men stadig flere av de store, elektriske maskinene inngår nå i maskinparken. Sørby Utleie står klare til å tilby det kundene måtte ønske av elektriske anleggsmaskiner. Men anleggsbransjen er kanskje ikke den bransjen som har involvert seg mest i det grønne skiftet?

– Det vil være dumt av oss ikke å prøve dette. Og når det offentlige for fullt bruker sin markedsmakt til å etterspørre elektriske anleggsmaskiner, skal vi være der, sier Lars Sørby.

Usikkert og risikabelt

Dieselmaskiner er godt utprøvd, mens det knytter seg usikkerhet til store elektriske anleggsmaskiner. Både driftsutgifter og restverdi etter fem-seks års bruk, er vanskelig å anslå.

– Men en god del maskiner har vi jo levert elektriske i mange år, som lifter og trucker.

Hvor mange som faktisk vil etterspørre de større, elektriske maskinene etter hvert, er usikkert.

– Selv om en del elektriske maskiner er dyrere i innkjøp, er driftsutgiftene lavere, i tillegg til at de elektriske maskinene er svært energieffektive.

Offentlig etterspørsel

Stadig flere snakker om elektrifisering av anleggsbransjen, og det kommer stadig flere anbud der det er krav eller delkrav om elektriske løsninger.

– Utleiebransjen må ruste seg for den etterspørselen som kommer etter elektriske anleggsmaskiner, særlig når offentlig sektor også stiller krav, sier Lars Sørby. For begrepet «utslippsfri anleggsplass» er i ferd med å finne sin plass i kravspesifikasjonene i anbudene.

Går foran

– Utleiebransjen bør ruste seg for den etterspørselen som kommer. Vi vil gå foran og kjøper nå inn alt som kommer av elektriske maskiner. Når noen etterspør det, skal vi ha det, sier Lars Sørby.

For Sørby Utleie i Spydeberg har klokkertro på at elektriske maskiner på sikt gir bedre lønnsomhet. Han er spent på å se markedsutviklingen på dette. Tilgangen på nye elektriske maskiner har til nå ikke vært så stor for de største maskinene, selv om en del innendørs maskiner har vært elektriske lenge. Men store maskiner som krever mye energi og bevegelse, har det til nå ikke vært stort tilbud av.

Tar sjansen

– Det koster å være tidlig ute, men vi er villige til å ta sjansen, sier en optimistisk Lars Sørby. Og det er ikke bare på utleievirksomheten de ønsker å gå foran. Brødrene Sørby i Spydeberg satser på et nytt, miljøvennlig bygg på 7600 kvadratmeter, med solceller og vannrensing som skal bygges i massivtre.

– Vi vil gjøre vårt for det grønne skiftet og bygget vårt skal også gjenspeile det, fastslår Sørby.