Skip links

Kom med innspill til Halden kommunes plan for klima og energi

Forslag til ny kommunedelplan for klima og energi for Halden 2019-2030 er i formannskapets møte 18.12.2019 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14. Denne planen skal hjelpe kommunen med å redusere klimagassutslippene i kommunen og få en raskere omlegging til fornybar energi.

Har du innspill til hva som kan forbedres med planen? Halden kommune inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill. Det kan være kommentarer til selve innholdet i planen, slik som målsettinger og strategier, eller konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Planforslaget er tilgjengelig i papirformat for de som trenger det på Servicesenteret (Halden rådhus, Storgata 8) og i resepsjonen i Storgata 7.

Frist for høringsinnspill er 1. mars 2020. Kom med innspill digitalt i skjema nedenfor eller send de inn pr epost/post.

Innspillene merkes «Høring klimaplan sak 2018/3014», og sendes postmottak@halden.kommune.no, eller Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

Utkast til kommunedelplan for klima og energi (høringsversjon).pdf

Formannskapsmøte 18122019.pdf

[wpforms id=»6897″]