Skip links

Frokostmøte og fagseminar om bruk av tre til bærende konstruksjoner i bygg

Velkommen til Sarpsborg 8. mai. med kort innføring for beslutningstakere og pådrivere, og to fagseminar for deg som vil gå i dybden.

Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det framover komme mål og krav om økt bygging med klimavennlige materialer.

På dette arrangementet gis det overblikk om temaet og i to parallelle seminar går vi i dybden for fagfolk

Halden, Hobøl og Rakkestad har mottatt økonomisk støtte fra det statlige Klimasats-programmet. I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg» som også er tittelen på samarbeidsprosjektet. Nå deler de og en entreprenør erfaringene.

Arrangementet er et samarbeid mellom Interreg-prosjektet Rethinking wood! og Klima Østfold. Meld deg på her.