Skip links

Velkommen til kurs i planlegging av solenergi

Kurs i planlegging av solenergianlegg – 15.-22.-29 januar fra kl 1730 – Kalnes vgs

I samarbeid med Solenergiforeningen og Norges vel har vi nå gleden av å kunne tilby et dybdekurs over 3 kvelder om solenergiløsninger for din gård. Etter å ha gjennomført dette kurset vil du være bedre forberedt og ha underlagsmateriale til å kunne gå videre i planer om å investere i små og større solenergianlegg.

Dette blir andre runde i denne kursserien, første runde går nå i Norges Vels lokaler på Skjetten. Du kan se detaljprogrammet HER.

Vi tar forbehold om at det vil bli noen justeringer i programmet for kurset som avholdes på Kalnes vgs i januar.

Målgruppen for kurset er bønder som allerede har investert i gårdsvarmeanlegg og ønsker å bli mer selvforsynt med strøm, og bønder som vil se kombinasjonsløsninger av varm og strøm fra solenergi opp mot eksisterende oppvarmingssystemer.

Vi har begrenset kurset til 40 deltakere, så vær rask med å melde deg på – og senest innen 15. desember.

Påmeldingslenke i vedlagte invitasjon, eller direkte HER.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Karoline Fjeldstad
Fylkesmannen i Østfold
Mobil: +47 90958705
Epost: fmosKAF@fylkesmannen.no

Charlotte Forsberg
Prosjektleder Klimasmart Landbruk Øsdtfold
Mobil: +47 92446245
Epost: charlotf@ostfoldfk.no

Velkommen til kurs!