Skip links

Lærerik fagdag om drenering, vedlikehold og lønnsomhet

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/11/20181107_134038-300×169.jpg (center)

7. november var det fullt hus og nærmere 80 personer i Lille gymsal på Kalnes vgs. Halvparten var ivrige elever fra agronomilinjene på Kalnes og Tomb vgs, resten var bønder fra distriktet som ønsket økt kunnskap om drenering, vedlikehold av de grøfter man allerede har og hvilke tiltak som kan være egnet. Det er nå 2.000 kr pr da i tilskudd, dette sammen med stort potensiale for avlingsøkning, gjør at det nå er lønnsomt å gjøre denne investeringen. Det er bare å kontakte det lokale landbrukskontoret, fylle inn og få sendt inn søknad. Jo flere bønder som investerer i å få vannet bort fra jordene, jo mindre lystgass blir sendt opp i atmosfæren. En vinn-vinn situasjon for bonden og klimaet!

Last ned presentasjonene her: