Skip links

Østfoldbonde til topps i klimakonkurranse!

Landbrukets klimapris ble delt under årsmøtet i Norges Bondelag i juni og østfoldbonden Hans Tøger Holmsen gikk helt til topps!

Det er første gang Landbrukets klimapris blir delt ut og konkurransen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Norges Naturvernforbund. Målet er å øke kunnskap og innsats for et mer klimavennlig jordbruk og at landbruksnæringen i større grad skal bruke de ressursene de disponerer på en mer fornuftig måte.

Miljøbevisst raksting

Hans Tøger Holmsen fra Rakkestad har et bevisst forhold til miljøet i måten han driver gården sin på.

– Vinneren har brukt ressursene på gården og kunnskapen han sitter på til å utvikle gården på en klimavennlig måte. Vinneren fyrer med halm, bruker slange for å spre møkk, har har drenert og han bruker nitrogensensor ved gjødsling, sa jurymedlemmene Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, da de delte ut prisen.

Martha Mjølnerød, fylkesleder i Østfold bondelag, delte ut prisen. Hun understreket viktigheten med å fokusere på klimatiltak vi ka gjøre i det daglige og med de ressursene man har på gården.

Premien er en studietur til Sverige for å lære mer om klimatiltak i landbruket.

Østfold i forkant

I Østfold er det mange bønder som jobber for et mer klimavennlig landbruk og det kom inn mange gode kanditater fra fylket vårt. Prosjektet Klimasmart Landbruk fortsetter høsten 2015 med kurs og temasamlinger for å øke bevisstheten rundt energieffektiviserende tiltak og økt lønnsomhet på gårder.