Skip links

Klimasmart matproduksjon

Norges Bondelag har utarbeidet et hefte om hvordan du med enkle grep kan drive et mer klimavennlig landbruk.

Klimaendringene setter nye krav til landbruket, men åpner også for nye muligheter i norsk matproduksjon. Det krever arbeid å tilpasse landbruket til den nye klimavirkeligheten, og gevinstene kommer ikke av seg selv.  Her kan du lese mer om hvordan du aktivt kan tilpasse næringa de nye betingelsene .