Skip links

Unikt samarbeid skal styrke biogassutviklingen

Gjennom et vennskapssamarbeid med Sverige og Danmark skal Østfold fylkeskommune fortsette satsningen på produksjon og bruk av biogass – et betydelig bidrag for å nå klimamålene i regionen.

interreg

Mandag 15. juni ble det klart at interregprosjektet Biogas2020 får støtte fra EU-regionen Øresund-Kattegat-Skagerak. Prosjektet skal etablere et biogassnettverk rundt de tre havområdene.

– Vi i Østfold fylkeskommune har hatt en langvarig satsning på biogass, både på transportsiden og ved å støtte opp under produksjon. Ved å samarbeide med andre fylkeskommuner rundt Oslofjorden og med våre naboland ønsker vi å være med å bygge opp en verdikjede og et fungerende marked for biogass og biogjødsel i hele ØKS-området. Vi er veldig glade for at prosjektet Biogas2020 blir en realitet og ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold.

Store gevinstmuligheter

Våre naboland har bygget opp en betydelig erfaring med biogassproduksjon de siste årene. Sverige har satset stort på biogass i transportsektoren og Danmark jobber for at biogass skal bidra til mindre avhengighet av elektrisitet fra kullkraft og redusere utfordringen med store mengder husdyrgjødsel. Østfold fylkeskommune har jobbet med biogass siden 2005 og har i dag 100 biogassdrevne busser i drift. Alt ligger derfor til rette for å samle og bygge opp kunnskap og kompetanse innen biogass og en utredning av fremtidens muligheter på feltet.

Biogas2020 har over 30 involverte samarbeidspartnere, bestående av universiteter og høgskoler, bedrifter og organisasjoner både i Norge, Sverige og Danmark. Innovatum, Skive kommune og Østfold fylkeskommune er nasjonalt ansvarlig for koordineringen av prosjektet. Biogas2020 har et budsjett på ca 110 millioner kroner og starter opp i juli, med en prosjektperiode på tre år.

Langsiktig samarbeid

Prosjektets satsning på biogass kommer til å gi en økt produksjon og bruk av biogass, samt bidra til en grønnere økonomi og en bærekraftig utnyttelse av ressurser. Resultater og erfaringer som skapes gjennom Biogas2020 skal skape grobunn for videre partnerskap og utvikling. Målet er at samarbeidet under prosjektperioden skal gå fra en etableringsfase til kontinuerlig drift, altså en langsiktig form for samarbeid.

Les hele pressemeldingen her.

Les mer om Interreg ØKS her.