Skip links

400 nye ladestolper i Østfold og Follo

Mandag 27. april ble det avgjort at Fortum blir leverandør av 400 nye ladestasjoner for elbil i Østfold og Follo. Dette blir den største satsningen for tilrettelegging av klimavennlige kjøretøyer i regionen.

Dette hadde ikke vært mulig for oss å få til på egenhånd, men felles samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer har gjort det mulig å komme i land med denne avtalen, sier han.

Ladeinfrastrukturen bli et spleiselag mellom Østfold og Akershus fylkeskommuner, samt 15 østfoldkommuner og fem fra Follo. Kommunene har samarbeidet om anbudet i regi av Klima Østfold. Målet er å tilrettelegge for nullutslipptransport og ladestasjonene blir et resultat av felles klimaarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Utbyggingen av de nye ladestolpene vil skje gradvis i løpet av de neste par årene.

Fortum vant anbudskonkurransen

Fortum Markets AS vant anbudskonkurransen om å bygge ut ladeinfrastrukturen i regionen med ladestasjonene til Garo AS. Anbudet ble vunnet i konkurranse med syv andre leverandører og har en verdi på 11,6 millioner kroner.

Dette er en veldig viktig kontrakt for oss hvor vi må bevise at vi kan levere i stor skala både utstyr og drift, og tar lademarkedet til et nytt nivå, forteller Jan Haugen Ihle, Leder for Fortum Charge & Drive Norge.

Kontraktsignering ved fylkeshuset. Fra venstre Joakim Sveli, Key Account Manager, og Jan Haugen Ihle, leder, begge fra Fortum Charge & Drive.

Kriterier

Østfold fylkeskommune har sammen med de øvrige oppdragsgiverne vurdert pris og kostnader som det viktigste kriteriet, men leveranse av et helhetlig konsept rundt ladestolper, vedlikehold, garanti og service var også avgjørende. Et annet viktig kriterium var ladestasjonenes brukervennlighet, da de skal være enkle å ta i bruk. Dette er en totalavtale hvor Fortum koordinerer alle aktiviteter.

Fossilfritt Østfold 2030

Det offentlige Østfold er en sentrale aktør i dagens klima- og miljøarbeid, og utbyggingen av flere ladestasjoner i regionen er bare ett av flere konkrete tiltak i veien mot et fossilfritt Østfold i 2030. I fjor vant Klima Østfold zeroprisen for «årets lokale klimatiltak» for sitt arbeidet med ladeinfrastrukturen i fylket.

Kontraktsignering ved fylkeshuset. Bak fra venstre Tyra Risnes, Klima Østfold, Joakim Sveli, Key Account Manager Fortum Charge & Drive, Stian Jenssen, Østfold Fylkeskommune og Jan Haugen Ihle, leder, begge fra Fortum Charge & Drive.
Kontraktsignering ved fylkeshuset. Bak fra venstre Tyra Risnes, Klima Østfold, Joakim Sveli, Key Account Manager Fortum Charge & Drive,
Stian Jenssen, Østfold Fylkeskommune og Jan Haugen Ihle, leder, begge fra Fortum Charge & Drive.

Kontaktpersoner:

Østfold fylkeskommune, Klima- og energirådgiver
Guri Bugge, mobil 479 06 912

Fortum Charge & Drive, leder
Jan Haugen Ilhe, mopbil 907 45 215