Skip links

Klimarådskonferansen 2015

Årets konferanse om lokale og regionale klimatiltak i Østfold går av stabelen 11. mars i det nyåpnede Simulatorsenteret i Halden. 


Konferansen finner sted på Simulatorsenteret på Remmen, og der vil vi få en kort presentasjon av hvilke muligheter senteret kan tilby.

Konferansen setter fokus på Klimatiltak som virker, og tanken er å by på gode faglige innspill til å drive kommunenes klimaarbeid videre. Vi ønsker å samle politikere, kommuneadministrasjon, fagfolk og andre interesserte til en dag der vi utforsker mulighetene vi har for å gjennomføre gode tiltak lokalt. Fokus er på kommunenes rolle i klimaarbeidet, men vi håper temaene også er aktuelle for andre som har interesse for klima- og energiarbeid.

Tema som blir tatt opp er blant annet:

  • Næringsliv og offentlig sektor – Best mulig samspill for felles mål
  • Hvordan kan Østfold som region bli et europeisk fyrtårn for lavutslippssamfunnet?
  • Bygg i massivtre
  • Klima og energiregnskap – Hva er ståa i Østfold-kommunene?

Last ned programmet for dagen her.

Dere kan melde dere på konferansen via link i selve programmet, eller benytt denne adressen;

https://response.questback.com/ofk/ngrucgptqt/

Les mer om Simulatorsenteret her.

Er det noen spørsmål rundt møtet og konferansen ta gjerne direkte kontakt med Klima- og energirådgiver Guri Bugge, gurib@ostfoldfk.no, mobil 479 06 912

Gi beskjed om dere kommer i el-bil!

 

Velkommen, og vi ser frem til en flott og innholdsrik dag på Remmen!