Skip links

Grønne uker i Sarpsborg og Rakkestad

Prosjektet «Grønne uker» skal bevisstgjøre innbyggere og boligeiere på klima- og energiforbruk.

Gratis energirådgivning

Kunnskap og bevisstgjøring er avgjørende virkemidler for å bidra til smartere og fornybar energibruk i hus og hjem. Grønne uker ble markedsført med å tilby gratis nettbasert energirådgivning til boligeiere i kommunene. I tillegg har det vært tilbud om energi-rådgivning over telefon og mulighet for å booke hjemmebesøk. Kommunenes aktive tilstedeværelse har vært avgjørende for suksessen. Kampanjen ble startet med stands, i tillegg til postdistribuerte brosjyrer og nyhetssak i lokalavisa og NRK. Totalt ble det gjennomført 490 analyser gjennom Energiportalen, samt 30 hjemmebesøk og 70 henvendelser på telefon.

Pilotprosjekt med overføringsverdi

Erfaringene fra denne kampanjen er et godt beslutningsgrunnlag for å kunne gå videre med prosjektet. Etter «Grønne uker» i Sarpsborg og Rakkestad er anbefalingen å tilby dette prosjektet til flere kommuner i Østfold.

Ønsker du en gratis energianalyse av din bolig?

Her finner du Energiportalen – et verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike tiltak i din bolig.