Skip links

Startskuddet for fossilfritt Østfold

Alle ordførere i Østfold stiller seg bak oppropet om et fossilfritt Østfold. Engasjementet rundt el og biogassdrevne biler er økende og kommunene er sentrale i denne utviklingen. Kommunene har nå planer for videre bygging av ladestasjoner og bruk av fossilfrie biler i kommunal tjenesteyting.

Østfold er det første norske fylket som gjør dette i samarbeide med Follo i Akershus. Samarbeidet med våre svenske naboer i Fyrbodal har gitt gode resultater, og nå er fokus på å bli en verdensledende region på fossilfritt drivstoff. Fredag 16. mai gikk startskuddet for signering av en budstikke med klart opprop til sentrale myndigheter!

I sine ladestrategier skal kommunene selv bygge ut offentlig lading og lading på kommunale bygg, med hjelp fra fylket, og skal ha reguleringer for alle nybygg med pålegg om å bygge ut ladestasjoner. Et slikt tiltak er et viktig ledd for å få mer fornybart drivstoff inn i transporten i Norge. Samtidig har kommunene i dag en beskjeden andel kjøretøy på fornybare drivstoff i sin bilpark, noe blant andre fylkeskommunen ønsker å gjøre noe med.

– Det offentlige må gå foran ved å ta i bruk og vise at det finnes tilgjengelige løsninger i markedet på hovedsakelig el biogass, i tillegg til 2. generasjons bioethanol for større kjøretøy. Østfold fylkeskommune har vedtatt kun å velge kjøretøy på fornybare drivstoff i videre utskiftning av kjøretøy, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

I årene som kommer blir det bare flere elbiler, og at disse har et sted å lade er da helt avgjørende. På svensk side av grensen jobber man med samme problemstillinger, og et samarbeid på tvers av grensene gjør det lettere å bruke elbil og biler på biogass. Østfold passer perfekt for elbil, med korte avstander og mange bilbaserte småsteder. Det er helt riktig tenkt av fylkeskommunen og kommunene her å samordne en felles ladestrategi. Og også samarbeide med Sverige. Man sikrer god utbygging, sparer tid og penger, og deler kompetanse. Dette er et viktig bidrag for å få Norge i retning nullutslippssamfunnet. Her er Østfold en spydspiss, sier avdelingsleder Kari Asheim i miljøstiftelsen Zero.

Stor markering 16. juni Fylkesordfører i Østfold og Landshövding i Västra Götaland skal møtes på Svinesund 16. juni for felles signering, og overrekke oppropene til sine respektive ministre med oppfordring til å inngå en el- og biounion.  Dette skjer i regi av interreg-prosjektet Infragreen som også er støttet av Transnova med følgende partnere: Länsstyrelsen Västra Götaland, Fyrbodal Kommunalforbrund, Akershus fylkeskommune, Klima Østfold og Østfold fylkeskommune. Prosjektet handler om tilrettelegging for fornybare drivstoff.

GALLERI: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/05/2_Signering-16-05-14-budstikke-200×200.jpg
https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/05/3_Signering-16-05-14-200×200.jpg
https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/05/1_signering-16-05-14-ordførere-200×200.jpg

Les oppropet i Budstikka HER

Les Sarpsborg Arbeiderblads omtale HER

Link til Facebook side – Fossilfri2030

Link til InfraGreens side