Skip links

Energismarte bygg i Østfold – Rygge viser vei

Enova og Klima Østfold samlet over 30 deltakere fra kommunene og andre bygg-interesserte til konferanse 3. april på Hafslund konferansesenter.

Vi fikk blant annet høre Rygge kommunes prosjektingeniør Inger Johanne Velde presenterte arbeidet kommunen har gjennomført i alle sine bygg. De har gjennomført tiltak i tråd med Enovas råd, og har allerede nådd 2018 målet om 10% energireduksjon. Nå jobber kommunen optimistisk videre med flere tiltak for ytterligere energi-sparing.

Etter lunsj hadde alle kommunene møter med Enovas rådgivere og fikk der en gjennomgang av status og muligheter for å søke midler til sine prosjekt.

Her kan du laste ned programmet for dagen

Her kan du lese mer om Enovas rådgivningstilbud

Presentasjonen til Rejlers