Skip links

Fagseminar – Klimasmart Landbruk

Landbruket i Østfold er allerede klimaeffektivt, men det er fremdeles muligheter for forbedring.

Den 27. mars 2014 arrangerte vi sammen med Bondelaget og Fylkesmannen, seminar på Inspiria Science Center i Sarpsborg. Se foredragene og innspill på hva bonden kan gjøre for å redusere de negative effektene av klimagassutslippene.