Skip links

Fossilfritt Østfold 2030 – Inngikk el- og biogassunion

Fylkesordfører Ole Haabeth møtte den 16. juni sin svenske kollega, Landshövding Lars Bäckström midt på den gamle Svinesundsbrua for å utveksle budstikker med utfordringer til landenes regjeringer om å gjøre grenseregionen fossilfri innen 2030

Det er ikke småtterier av et mål de to herrene som møttes på en for anledningen avsperret Svinesundsbro har satt seg: Å gjøre Østfold og Västra Götaland til verdens beste region for elbil og biogass. Østfold er gode innen elbil og ladeinfrastruktur, Västra Götaland er gode når det kommer til biogass og infrastruktur for dette. Sammen skal de de to regionene lære av hverandre, utfylle hverandre – og altså på sikt bli best i klassen. Hårete mål, ja vel, men utfordringene er signert av alle deltakende kommuner på begge sider, overlevert fra fylkesordfører og landshövding til hverandre, med oppdrag: Oppsøk ministeren, overlevér budstikkene til dem – og sørg for at dette blir virkelighet.

svineel2

 

Etter seremonien på broen – der gass og elbiler møttes nøyaktig på grensemerket – var det tid for appeller og ildfulle taler.

– Vi må bidra til å drive frem storskala bruk av biogass og el, og det offentlige må ta din del av ansvaret.  For hvert kjøretøy som tas i bruk på biogass og el gjør vi teknologien bedre, mer miljøvennlig og mer tilgjengelig. En annen viktig side ved utviklingen er samfunnsplanleggingen. Dagens planer og planbestemmelser har ikke enda fått innarbeidet endret behov for samfunnsinfrastruktur til fornybare drivstoff. Vi må bruke vår planmyndighet for å gjøre tilgangen på og synligheten av fornybare drivstoff minst like god. Dette har vi startet med gjennom Infragreen og her har kommunene jobbet sammen med fylkeskommunen og Fylkesmannen for å finne gode løsninger for å sikre tilgang til lademulighet i fremtidige bolig- og næringsbygg. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi bidratt til økt bruk av fornybar transportteknologi i vår felles grenseregion. Jeg håper vårt samarbeid kan gi nye muligheter til å skape enda flere resultatet på dette feltet i fremtiden, og at vi fortsatt kan kalle oss verdens beste grenseregion for fornybare drivstoff, sa Haabeth.

Kollega Bäckström fra Västra Götaland betonet også det gode samarbeidet, og la til: – Nå har vi E6. La det bli El-6!

Last ned brosjyren En fornybar revolusjon på fire hjul her

Se video ved å klikke på nedenstående link fra den høytidelige overrekkelsen av budstikkene. (Film/ redigering: Electric Vehicle Union/ Jæger media)

Erklæring av fossilfri Grenseregion – Østfold og Västra Götaland

InfraGreen-Svinesund-lite

Tekst :  Fredrik Norland