Skip links

Hvaler blir med i Klima Østfold!

Hvaler kommune slutter seg til Klima Østfold for å bidra til å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for effektive miljøtiltak i samarbeid med 16 andre Østffold-kommuner.

Etter at Hvaler bestemte seg for å engasjere seg i Klima Østfold, deltar nå 17 av de 18 kommunene i Østfold i samarbeidet om å redusere klimagassutslipp. Gjennom å samarbeide om viktige klimatiltak ønsker Østfoldkommunene å bli mer målretta og effektive i sitt arbeid med klimatiltak.

 

12_Hvaler_kommune_web