Skip links

Porsnes videregående skole ønsker å øke elevenes kunnskap om kildesortering

Hva slags avfall skal i hvilken beholder? Er det restavfall, papir, eller plast?

Og hva skjer med matavfallet? Dette er spørsmål mange av oss har når vi skal kvitte oss med avfall. Usikkerheten kan føre til at avfall som kunne ha blitt sortert riktig og gjenbrukt, i stedet går til forbrenning. Dette ønsket Halden videregående skole å gjøre noe med. Skolen har, i samarbeid med Viken fylkeskommune, utviklet nye miljøstasjoner og informasjonsskilt ut fra den nordiske merkeordningen.

Artikkelen er skrevet av Viken fylkeskommune. Toppbilde er foto av Caroline Idebøen Koren, Spesialkonsulent og fellestjenester som  forteller at skolen har investert i  8 nye avfallskilt. Fotograf: Karen Marie Aanonsen

– Det har vært en del usikkerhet med sortering blant elever og ansatte på hva som skal sorteres hvor, derfor tenkte vi at skilt med informasjon på Ja og nei tekst ville hjelpe, sier Caroline Idebøen Koren, Miljøfyrtårnansvarlig på Halden videregående skole.

Det hele startet med å hente inspirasjon fra andre, se hvordan andre skoler hadde løst det med miljøstasjoner og informasjon. Deretter gjorde ble det gjort en brainstorming på ulike alternativer. Grafisk designer Karen Marie Aanonsen, fikk overlevert informasjon på tekst og har laget ulike versjoner med og uten illustrasjon som skolen har jobbet videre med frem til et ferdig resultat. Fokus har også vært å benytte den nordiske merkeordningen på alle fraksjonene.

– Underveis i prosessen har flere av skolens ansatte og elevrådet gitt sine tilbakemeldinger som har gitt føringer til veien videre. Dette har vært fine retningslinjer for designer å jobbe etter, sier Idebøen.

Caroline Idebøen Koren viser her frem det nye avfall skiltet i kantinen.

Skolen ønsket å få frem et enkelt og tydelig budskap på riktig sortering i de ulike fraksjonene på miljøstasjonene. Ønsket har vært å øke bevisstheten og kunnskapen rundt sortering. Skolen har i sin miljøpolicy å øke sorteringsgraden til 60% innen utgangen av 2024. Sorteringsgraden sier noe om skolens evne til å kildesortere avfallet. Jo høyere sorteringsgrad, jo bedre er skolen til å kildesortere avfallet som vil gi utslag på klimaregnskapet.

Skolen er veldig fornøyd med skiltene og føler at de oppfyller budskapet. Det er ikke forventet at alt sorteres riktig, men med infrastrukturen på plass er sjansen for at flere sorterer riktig. Som et tilleggsgrep er alle søppelbøtter fjernet på alle kontor og undervisningsrom med unntak av de som har vask og tørkepapir. Man kan ikke si annet enn at med nye miljøstasjoner, flere fraksjoner og nye skilt har bidratt positivt.

På skolens TV skjermer i felles arealer blir elever og ansatte minnet på om hva som er riktig å sortere hvor. I tillegg oppfordres det til å ta bilde av QRL kodene som vises på informasjonsskiltene og på kildesorteringsinstruksen som henger på flere steder på skolen.

Tilbakemeldinger fra elever og ansatte er positive, og det har blitt mindre søppel som ligger igjen etter elevene.

– Det er mye større fokus på avfall og sortering enn tidligere, men det krever jevn påminnelse gjennom året. Det kan lett skli ut om vi ikke følger opp, sier Jason Woodburn, engelsklærer på Porsnes VGS.

Jason Woodburn, engelsklærer på Porsnes VGS.
Jason Woodburn, engelsklærer på Porsnes VGS. Syntes de nye avfallskiltene er veldig synlige og lett å forstå hvor søppelet skal kastes. Han syntes det er en bra holdning blant elever ang. kildesortering, men man må hele tiden minne elevene på dette. De har satt av tid på slutten av skoletimen til at alle elever skal rydde etter seg og sortere sin søppel. Bra at det er flere fraksjoner nå enn tidligere, dette gjør det lettere for elevene og sortere.

Miljøfyrtårn

Halden videregående skole er sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn og et av målene i skolens miljøpolicy er å øke sorteringsgraden på avfallet. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent internasjonal merkeordning på linje med ISO14001 sertifisering, og bidrar til at skolen kan oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom årlige innrapporteringer til miljøfyrtårn vil Halden videregående skole synligjøre sin miljøinnsats og miljøforbedringer. Andre miljøtiltak som skolen jobber med er å bidra til å redusere utslipp av C02 innen transport og redusere bruken av kopipapir. Les mer om skolens tiltak her: https://viken.no/halden-vgs/om-skolen/miljofyrtarn/

Elevene Hallvard Kolstad, Natali Steen-Moi, Saga Øyen og Aynur Mirza er forøyde med de nye stasjonene. De syntes det er fint opplegg og det er bra at det er mange av dem på skolen, skiltene gjør jo så vi skjønner hvor vi skal kaste hva, så det er bra!
Ada Ramberg Larsen, Studiespesialisering syntes det er bra at de nye avfallstasjonene er på plass og syntes det er en god ide´at man kan scanne QR kode for å få mer info. om man er i tvil hvor man skal sortere. Skiltene gjør det mer ryddig. Ada syntes det har blitt mer ryddig i kantinen etter at avfallstasjonene har kommet
Ada Ramberg Larsen, Studiespesialisering syntes det er bra at de nye avfallstasjonene er på plass og syntes det er en god ide´at man kan scanne QR kode for å få mer info. om man er i tvil hvor man skal sortere. Skiltene gjør det mer ryddig. Ada syntes det har blitt mer ryddig i kantinen etter at avfallstasjonene har kommet