Skip links

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte biogassanlegg i Rakkestad

Fredag 12. august besøkte landbruks- og matminister Sandra Borch Slommerud gård i Rakkestad for å lære mer om biogass på gårdsnivå.

Biogass som energikilde og gårdsanlegg for biogass var tema når nettverket Biogass Oslofjord inviterte Landbruks- og matminister Sandra Borch på befaring til gårdsbiogassanlegget til familien Kopperud på Slommerud gård.

Under befaringen fikk ministeren informasjon om hvordan biogass løser essensielle samfunnsoppgaver, reduserer belastningen på miljø og klima, og skaper nye grønne arbeidsplasser. Biogass er skoleeksempelet på sirkulærøkonomi i praksis, fra jord til mat til fornybar energi og tilbake til mat.

– Det har vært en veldig bra dag, og det er veldig spennende å se de satsningene som gjøres. Det er ingen tvil om at vi har et kjempepotensial i Norge. Jeg skulle ønske at vi var enda lenger fremme i løypa når vi ser situasjonen som er i verden nå. Vi trenger alternativer, da må vi i størst mulig grad klare å benytte de ressursene vi har i Norge. Avfall snakker man ofte om som søppel eller møkk, men avfall er jo egentlig en ressurs. Vi må snakke om avfall som en ressurs som vi kan sirkulere og gjenbruke, da får vi også et mye mer bærekraftig samfunn, sier statsråden.

Biogass har i mange år vært en viktig satsning for Viken fylkeskommune. I Østfold-regionen har man de velkjente røde bussene, og det finnes en rekke anlegg og fyllestasjoner i Oslofjordregionen. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune representerte Biogass Oslofjord under befaringen. Han snakker varmt om hvordan biogass bidrar til regional utvikling.

– Biogass er god samfunnspolitikk i at det skaper nye grønne arbeidsplasser. En utredning av Biogass Oslofjord viser at biogassproduksjon på godt og vondt krever en betydelig arbeidsmengde. Det betyr at de 30 prosentene husdyrgjødsel tilsvarer opp mot 1.500 grønne arbeidsplasser knyttet til produksjon, transport og bruk av gass og gjødsel. Og så er det kanskje verdt å merke seg at de fleste av disse jobbene tilhører rurale strøk, og dermed kan det argumenteres for at å satse på biogass er god distriktspolitikk, sier Grimstad og fortsetter:

– Vi har forsøkt å bidra til å utvikle bransjen i mange år, men det går relativt sakte. Dette skyldes nok delvis at utviklingen krever tett samarbeid på tvers av bransjer og bred tverrfaglig kunnskap. Det er nok derfor Stortinget senest i juni ba regjeringen om å ta initiativ til å opprette bransjeavtaler med landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen med mål om å øke leveransen av råstoff til biogassproduksjon. Vi ser fram til at dette skal følges opp, og vi jobber parallelt med å styrke kunnskapsbaserte nettverk i Viken som Biogass Oslofjord, Klimapartnere og Klima Viken.

VELKJENT SATSNING: I Østfold-regionen er de røde biogassbussene satsningens ansikt utad.

Biogass kan benyttes til varme, strøm, og man kan oppgradere til drivstoff – Rett og slett en lokal fornybar energiproduksjon, med et stort potensial. Under befaringen fikk statsråden, og de andre inviterte, se hvordan noe av dette skjer i praksis der en biogassprodusent produserer strøm og varme både til eget bruk og salg.

– Vi ser fram til at den nye varslede ordningen for landbruket, Bionova, vil gjøre det lettere for nye anlegg å etablere seg i fremtiden og tilrettelegge for at vi etter hvert klarer å nå målene vi har satt innen klima og bærekraftig samfunnsutvikling, sier Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

Statsråden er enig;

– Vi er nødt til å investere i mye større grad i biogass enn det vi gjør nå. Og så handler det om å få frem det markedet vi trenger for å ta i bruk biogassen. Vi ser nå, med kostnadsvekst i hele Europa og verden, så må det tvinges frem nye markeder som gjør at vi forhåpentligvis får et marked som ønsker mer biogass.

I etterkant av befaringen åpnet statsråden landbruksmessen Markens Grøde og Klimalåven 2022.

Se bilder fra statsrådens besøk: