Skip links

Feiring Bruk satser på biogass, el, og solceller

På Feiring Bruk har de et sterkt ønske om å redusere sitt eget og sine kunders utslipp. Selskapet har de siste ukene fått prøve en elektrisk hjullaster fra prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy, og skal de kommende ukene også teste ut en elektrisk teleskoplaster.

– Elektrisk hjullaster er uten tvil bra. Det er ikke noe å lure på. Den vi har hatt her har derimot tidvis vært litt for liten for vår håndtering. Ved lasting av store lastebiler er det ikke ideelt, men ved mindre lossing og lasting av paller, gartnerarbeid, og slike ting, er det absolutt en bra hjullaster, sier Roar Aaserud, Maskinsjef hos Feiring Bruk.

Nå skal dere få teste en elektrisk teleskoplaster. Hva skal den brukes til?

– En del av de samme oppgavene som hjullasteren var tenkt til, og vi skal litt mer opp i høyden i reoler og hente ting. Vi skal drive på et vaskeverk her opp som har en byggehøyde på en 8-10 meter, så vi ønsker å teste den ut der, forteller Aaserud.

Selskapet satser fossilfritt. De har blant annet bygget en fyllestasjon for biogass på anlegget, har solceller på tak, setter opp lademulighet for elektriske lastebiler, og sist men ikke minst har de bestillt Europas første og største hjullaster på biogass.

– Vi tok kontakt med Gasum, som har levert den fyllestasjoner som vi står ved her på Lørenskog. Først og fremst var det for å hjelpe kundene våre til å lykkes med utslippsfri transport. Samtidig ga det oss en mulighet til å satse på maskiner selv, internt på anlegget. Vi sendte ut en forespørsel til noen leverandører, og der var det Nasta som tok ballen. Nå er de på god vei til å gi oss en 28 tonns hjullaster med biogassmotor, smiler maskinsjefen.

– For oss i Feiring er det viktig å ta samfunnsansvar. Vi bruker av en ikke fornybar naturressurs, dermed er det viktig for oss å forlenge den. Vi har et sterkt ønske om å påvirke våre kunder til å ta grønnere valg. Vi må tilrettelegge for det. Vi må gjøre det enklere for de å ta det grønne steget, sier Anette Ingand, kommunikasjonssjef hos Feiring AS.

Ladestasjon for elektriske lastebiler

– På lik linje med biogass er dette også et bidrag fra oss for at kundene våre, som jobber mye i Oslo og Lørenskog, skal lykkes og få lademulighet samtidig som de henter stein på samme plass. Vi løser en del av logistikken for dem, sier Aaserud.

Prosjektleder Gabriel Wergeland Krog i Viken fylkeskommune lovpriser det fossilfrie engasjementet til bedriften, og mener det er nettopp dette som skal til for å få utviklingen skikkelig i gang.

– Det er veldig viktig. Vi har sett det samme med gravemaskiner. Hvor ikke produsentene har hatt elektriske alternativer, men etterspørselen i Norge har vært så stor at importørene har tatt den oppgaven selv med å bygge dieselmaskiner til elektrisk. Nå skjer det samme med biogass, og det er ikke tvil om at det gir virkning tilbake til produsentene og skaper interesse for slike maskiner i andre land, forteller prosjektlederen.

Om «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy»:

Bakgrunn for prosjektet: 
Overgangen til en fossilfri transportsektor er godt i gang. Det kommer stadig nye kjøretøy og anleggsmaskiner på markedet som enten går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.

Likevel er nok terskelen fortsatt ganske høy for en del aktører når det gjelder å investere storstilt i fossilfrie løsninger. Det er her prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» kan være til hjelp.

Låner ut gratis maskiner
Vi eier og leier en rekke maskiner som vi låner ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. På den måten kan dere uten risiko teste og finne ut om maskinen duger til de planlagte oppgavene, før dere eventuelt investerer.

Skoler, kommuner og entreprenører som har offentlige oppdrag kan låne maskiner gjennom prosjektet, og lånetiden er på opptil fire uker. Prosjektet, som er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg, tar alle kostnader.

Det eneste vi krever tilbake, er en brukerrapport etter at lånetiden er over, om hvordan maskinen fungerte i de ulike arbeidssituasjonene.

Geografisk dekker vi store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker:

  • Viken
  • Oslo
  • Vestfold-Telemark

I tillegg samarbeider vi med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet. Les mer om prosjektet her.