Skip links

Et felles løft for Klima

Kommunene i Østfold signerte ny samarbeidsavtale for Klima Østfold.

På Klimarådsmøte til Klima Østfold den 6. april signerte Aremark kommune, Fredrikstad kommune, Halden kommune, Hvaler kommune, Indre Østfold kommune, Marker kommune, Moss kommune, Rakkestad kommune, Råde kommune, Sarpsborg kommune, Skiptvet kommune, Våler kommune, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken en ny samarbeidsavtale for Klima Østfold-samarbeidet.

Den nye avtalen for samarbeidet, som i 2022 feirer sitt 10-års jubileum, varer ut 2027.

Les historien om Klima Østfold her.

– I 10 år har Klima Østfold koordinert og bistått kommunene i deres klimaarbeid. Det har resultert i en rekke gode tiltak og prosjekter som har kommet befolkningen i Østfold til gode. Derfor er jeg, som leder i Klima Østfold, glad for at en ny samarbeidsavtale mellom alle kommunene i Østfold nå er signert. I årene som kommer er det viktig at vi mobiliserer ressurser til omstilling, noe som krever at det offentlig, private og befolkningen spiller på lag. Og i dette arbeidet er nettverk som Klima Østfold utrolig viktig, sier René Rafshol, leder for Klima Østfold.

Formålet med avtalen og det videre samarbeidet er å styrke arbeidet slik at partene oppnår egne vedtatte klimamål. Østfold-regionen vil bidra til å nå Parisavtalens ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til godt under 2°C, helst under 1,5°C, sammenliknet med førindustriell tid. Klima Østfold vil bidra til at de nasjonale klimamålene nås.

I Klima Østfold samarbeides det om prosjekter og tiltak som er forenlige med kommunenes klima- og energiplaner og andre kommunale planer. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for at partene skal oppnå egne mål.

Om Klima Østfold:

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: det offentlige, næringsliv og innbyggere.