Skip links

Oslo og Viken lanserer tungt samarbeid med verdens første fossilfrie lastebilparade

Oslo og Viken samarbeider for å gjøre tungtransporten fossilfri i de to fylkene. Samarbeidet ble lansert med verdens første fossilfrie lastebilparade fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo.

Utslippene fra tungtransport veier betydelig på vektskåla. Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

Ambisjonene er klare: Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.

Både Viken Fylkeskommune og Oslo kommune er tydelige på at veien til omstilling går via kunnskap. Denne helt nødvendige informasjonen skal regionens aktører nå få på den nye nettsiden fossilfrilastebil.no

Miljøbyråd Sirin Stav og fylkesråd Olav Skinnes sammen med de sju sjåførene i paraden: Andrea Josefine Nyland (Tom Wilhelmsen), Hans Erik Becker (Becker), Waqar Khan (Schenker), Finn Axel Gulbrandsen (Oslo havn), Vedat Yilmaz (Posten), Gunn-Heidi Wilhelmsen (Asko) og Simen Fearnley (Asko)

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, forteller byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Tungt og viktig samarbeid

En overgang til fossilfritt er avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som finnes og planlegges av kommunen, fylkeskommunen og andre. Derfor samarbeider Oslo kommune ved Klimaetaten, med Viken fylkeskommune, om en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen finansieres av Klimasats-midler fra staten.

Det er særlig viktig å nå ut til de små og mellomstore aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene ved å omstille kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke gjøre det.

 – Vi er veldig glade for å ha mottatt Klimasats-midler til dette formålet. Det er mange fordeler og muligheter som finnes ved å gå over til el, hydrogen og biogass, men Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i dialog med transportbransjen avdekt en mangel på kunnskap om eksisterende og fremtidige klimavirkemidler. Dette er en stor barriere for overgang til fossilfrie drivstoff. Samarbeidet vårt er både viktig og slagkraftig ettersom store deler av transportbransjen knyttet til Østlandet opererer både i Oslo og Viken, forteller fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp), i Viken Fylkeskommune.

Fossilfritt for de fleste formål

For å markere starten på det tunge samarbeidet og et samstemt budskap om fossilfri tungtransport, ble det 19. januar arrangert verdens første fossilfrie lastebilparade. Den besto av sju kjøretøy, som startet ferden på Tusenfryd og endte opp på Grønlia i Oslo havn.

Lastebiler fra spydspissaktørene Becker, Schenker, ASKO, Posten og Tom Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil, dannet en lastebilparade,  den første i verden av sitt slag.

Lastebilparaden besto av både elektriske og biogassdrevne lastebiler og tippbiler som benyttes til anleggstransport og distribusjonsbiler som brukes til varelevering i Oslo. Det viser at det finnes fossilfrie biler til de aller fleste formål.

I dag er de fleste elektriske bilene helt opp til 27 tonn, og det forventes at det kommer flere og tyngre modeller og modeller med lengre rekkevidde allerede i år. ASKO tester en elektrisk 44 tonns lastebil nå og Posten har bestilt en som vil komme i år. Biogassbilene er tyngre, Becker har en opptil 60 tonn. Disse er ikke begrenset av rekkevidde på samme måte som el-lastebilene og kan derfor brukes til andre formål. Det er et stort nullutslippspotensial i en kjøretøyflåte bestående både av biogass- og el-lastebiler.

Aktørene som deltok i paraden har også flere fossilfrie lastebiler i sin kjøretøypark –  så det var parkeringsplassen på Grønlia som var begrensningen på paradelengden!

– Dette er aktører som er godt i gang med den grønne omstillingen og som har mye verdifull erfaring å dele med resten av næringen. At de setter av verdifull arbeidstid for å være med i lastebilparade og sette fokus på denne satsningen, setter vi stor pris på, og det understreker hvor viktig omstillingen er, forteller Margrethe Lunder, klimarådgiver og prosjektleder for tungtransportkampanjen i Klimaetaten, Oslo kommune.

Støtte å få

Selv om mye er på plass er det fortsatt ting som gjenstår for en rask omstilling for næringen.

Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt når det kommer til lade- og fylleinfrastruktur til de største kjøretøyene. Men vi kan love bransjen at vi er på saken. Blant annet har vi etablert en egen tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil etablere lastebilladere. Så vet vi at de store leverandørene får stadig nye og bedre kjøretøy på plass, noe som også er viktig, forteller Lunder.

Etter den tunge lastebilparaden samlet lastebilsjåfører, politikere og fremmøtte til en utendørs markering på Grønlikaia i Oslo. Dette er et av områdene hvor kommunen jobber med for å etablere lading til tunge kjøretøy.

lastebilparade, dieselpumpe

Tungtransporten har allerede gode muligheter for å fylle fossilt drivstoff på Grønlikaia. Nå skal det også komme ladestasjon der.

Oslo Havn samarbeider med Bymiljøetaten og skal i år bygge Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlikaia

Vår bynære havn kan slik bidra til nullutslippsløsninger for lastebiler i tillegg til skip som gir utslippskutt i transportkjeden langt utover havnas egne grenser.