Skip links

Stor interesse for fagseminar om biokull

Fagseminaret «Biokull som klimatiltak» skapte en enorm interesse og hadde over 30 påmeldte fysisk og over 150 fulgte dette digitalt. Biokull er virkelig et tema som fenger i landbruket for øyeblikket.

Seminaret ble arrangert både fysisk på Vitenparken NMBU Ås og digitalt. Under seminaret ble de ulike delene av verdikjeden presentert.

Se seminaret her:

Arrangør: Samarbeid mellom Norges bondelag, Klima Østfold, Biokullnettverket og Jordforeningen

Via denne lenka kan du se hele webinaret og programmet samtidig, lett å hoppe mellom de ulike foredragene. https://www.biokull.vitenparken.no/

Fagseminaret var rettet mot alle som har interesse for, eller er nysgjerrige på hvordan biokull kan anvendes i landbruket.

I løpet av seminaret gikk man nærmere inn på hvordan biokull kan bli en del av norsk landbruk og ga publikum svaret på:

• Hva biokull er og hvorfor det bør bli en del av gården og norsk landbruk

• Hvordan biokull kan bidra til økt jordhelse

• Hvorfor og hvordan biokull kan anvendes innen husdyrproduksjon

• Hvorfor biokull er et viktig klimatiltak innenfor jordbruket

Program:

  • 09.00 Velkommen v/ Charlotte Forsberg, Klima Østfold
  • 09.05 En introduksjon til biokull v/Alexandra Rassat, Norsk Biokullnettverk – Last ned presentasjon
  • 09.25 Status fra det landbruksrettende biokullprosjektet CarboFertil v/ Daniel Rasse, forsker Norsk institutt for bioøkonomi – Last ned presentasjon
  • 09.45 Biokull som en viktig del av gårdsdriften v/ Edvard Hamilton, bonde  og skogbruker, Hjelmsäter gård, Sverige – Last ned presentasjon
  • 10.25 Biokull, kompost og jordliv v/ Bjørge Madsen, grønnsaksbonde, Skjærgården Gartneri – Last ned presentasjon
  • 10.50 Biokull som en del av norsk husdyrhold v/ Einar Stuve, Oplandske Bioenergi – Last ned presentasjon
  • 12.00 Magi, sirkulærøkonomi og innovasjon i norsk landbruk v/ Ivar Hagemoen, daglig leder, Reklima
  • 12.25 Landbrukets klimaplan v/ Jarle Bergsjø, næringspolitisk sjef, Norges Bondelag – Last ned presentasjon

Diskusjon: Hva skal til for å starte en biokull-revolusjon i norsk landbruk?

Se flere bilder fra arrangementet her: