Skip links

Se Webinar – Biokull som klimatiltak: teori og praksis

Nå kan du gå inn å se webinaret i sin helhet og laste ned presentasjonene.

I webinaret fikk vi belyst både biokullets egenskaper og forskning som gjøres på feltet og hvordan en bonde utnytter egenprodusert biokull til både karbonbinding i egen jord og som salgsvare til ulike markeder.

Her kan du laste  ned presentasjonene til foredragene:

Presentasjon: Innledning
Se innledning til Forsberg og Rassat her
Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold
Alexandra Rassat, prosjektleder Norsk biokullnettverk

Presentasjon: Landbrukets klimaplan: Jorda som karbonlager
Se foredrag til Svein Skøien her

Svein Skøien, prosjektleder Norsk landbruksrådgivning

Presentasjon: Biokull: egenskaper og hva tilfører det jorda?
Se foredraget til Adam O´Toole her
Adam O’Toole, Forsker NIBIO

Presentasjon: Biokull – produksjon og bruk i praksis.
Se foredraget til Edvard Hamilton her

Edvard Hamilton, bonde Hjelmsäter gård, Kinnekulle, Sverige

Her kan du laste ned: Program for webinaret

Se hele webinaret med lyd og film under.