Skip links

7 millioner kroner til klimarådgiving i Viken-kommuner

Viken fylkeskommune og Klima Østfold-samarbeidet får 7 millioner kroner for å gi klimaråd til kommuner som skal kjøpe inn kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur.

GODE RÅD: Klima Østfolds rådgivning i Fredrikstad kommune har blant annet gitt flere elektrifiserte taxier. Nå kan tilsvarende veiledning gis kommuner over hele Viken. Klima Østfold

Midlene kommer fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats. Dette en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.
– Dette arbeidet vil hjelpe kommuner å få gjort konkrete grep for å bidra i klimaarbeidet. Viken fylkeskommune skal også bidra med penger til dette prosjektet, sier fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim.

Det offentlige handler varer og tjenester for store summer og kan bidra til en raskere omstilling til lavutslippssamfunnet ved å bruke innkjøp strategisk. Når man stiller krav og vekter klima, vil underleverandører for eksempel investere i fossilfrie maskiner og bli gode på å finne de mest klimavennlige materialene.

FORNØYD: Fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim for klima og miljø.
Foto: Tom-Egil Jensen

–  Knekker koden

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommunene i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Samarbeidet ble startet i 2012 (med daværende Østfold fylkeskommune).

Råde-ordfører og leder for Klima Østfold, René Rafshol forteller:
– Ofte har kommunene ambisiøse klimamål, men kan mangle kompetanse og ikke minst tiden til å følge opp målene gjennom konkrete innkjøp. Dette skal rådgiverne i prosjektet tilby.

«Klimarådgiving i anskaffelser»-prosjektet blir en oppskalering av et pågående initiativ i regi av Klima Østfold.

STOLT: René Rafshol er stolt over prosjektet.
Foto: Klima Østfold

– Klima Østfold-prosjektet har bidratt til at flere elbiler og biogassbiler er kjøpt inn i regionen, enn vi ellers ville gjort, sier Rafshol, og eksemplifiserer:

–  Vi har bistått Fredrikstad i hele prosessen med innkjøp av taxitjeneste med stor vekt på klimakrav. Taxier som går på elektrisitet og biogass skal innfases i løpet av kontraktstiden. Kommunen bidrar med dedikerte hurtigladestasjoner og støtte til ladepunkt hos noen taxi-eiere. Med nok tid og med kreativitet knekker vi koden for at relativt kompliserte innkjøp også bidrar til omstillingen. Vi er stolte over prosjektet og glade for at flere kommuner i hele Viken nå får samme tilbud.

 

Konkret klimasamarbeid

Innkjøpsrådgivingen er et prosjekt som vil pågå i 3 år og starte til høsten. I tillegg ønsker Viken fylkesråd å samarbeide med kommunene om å etablere partnerskap om alle temaer knyttet til klimaomstilling.

–  Vi vil bidra til å utforme flere kommunesamarbeid a la Klima Østfold i hele Viken, og håper at dette prosjektet vil være et bra startpunkt. Dette er et godt eksempel på at vi kan samarbeide om konkret klimahandling, sier fylkesråd for Klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim.