Skip links

God uttelling på støtte til klimaprosjekter til Østfoldkommuner

I juni offentliggjorde Miljødirektoratet hvilke prosjekter som får penger fra kommunenes støtteordning, Klimasats.

I år har en bredde av prosjekter i Østfoldregionen mottatt til sammen ca. 12. millioner kroner til alt fra elsykler for innbyggerne til å undersøke om gassen som lekker fra den gamle søpla vår kan brukes til energi.

Leder for Klima Østfold og Rådeordfører René Rafshol skryter av Østfoldkommunene:
Foto: Klima Østfold

Jeg er stolt av arbeidet som gjøres ute i kommunene med å utarbeide gode søknader, og vi ser hvor viktig Klimasatsordningen er for å få i gang mange tiltak som ellers ikke ville vært igangsatt. Det er fortsatt uvisst om ordningen fortsetter, og vi håper staten faller ned på å videreføre den.

Her er en liste over prosjektene som har fått støtte, og beløpene som man får. Støtten må matches med egne penger eller innsats i form av timer fra kommunene.

 • Fredrikstad kommune, Klimaoptimal drift – Kongsten Svømmehall: 220 000
 • Halden kommune, Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak : 400 000
 • Halden kommune, Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger: 300 000
 • Halden kommune, Sirkulær og klimavennlig idrettsarena: 300 000
 • Indre Østfold kommune, Forprosjekt – samordnet varedistribusjon: 350 000
 • Indre Østfold kommune, Klimasmart avløpsanlegg: 150 000
 • Indre Østfold kommune, Klimavennlige bygg og byggeplasser: 250 000
 • Indre Østfold kommune, Mobilitet og klimaklok arealutvikling 1 275 000
 • Indre Østfold kommune, Mulighetsstudie, biogassanlegg: 350 000
 • Indre Østfold kommune, Reduksjon av matsvinn i kommunen: 300 000
 • Indre Østfold kommune, Ladeinfrastruktur tjenestebiler og bildeling 1 000 000
 • Moss Havn, Klimavennlig rivning av bygg: 187 500
 • Moss kommune, Lade- og fyllestasjoner for tungtrafikk:  200 000
 • Moss kommune, Utarbeide parkeringsstrategi med fokus på klima: 150 000
 • Råde kommune, 25 nye ladepunkter for Råde kommune: 500 000
 • Råde kommune, Elsykkelutlån – tilbud til innbyggere Råde kommune: 210 000
 • Sarpsborg kommune med fler, Kartlegging: Deponigass og mulig utnyttelse: 350 000
 • Sarpsborg kommune, Sarpsborg bibliotek: 3 000 000
 • Skiptvet kommune, El-sykler for ansatte: 150 000
 • Skiptvet kommune, Ladeinfrastruktur tjenestebiler og bildeling: 200 000
 • Viken fylkeskommune og Klima Østfold, Klimarådgivning i anskaffelser,
  Østfold-andel: 1 615 385
 • Nettverksstøtte til Klima Østfold: 325 000

      Sum: 11 782 885

Miljødirektoratet publiserer alle søknader og tilsagn. Her kan du lese mer om de overnevnte prosjektene.