Skip links

Ønsker å elektrifisere taxinæringen

Fredrikstad kommune har vedtatt 500 000 til eltaxi.

Onsdag 12.februar vedtok kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune at de ønsker å stimulere taxinæringen til å velge elektriske biler. Dette ble gjort i forbindelse med kommunens kommende anskaffelsesprosess for rammeavtale for levering av transporttjenester.

Fredrikstad kommune ønsker å legge til rette for en overgang til fossilfri transport mot at næringen forplikter seg til å gradvis bytte ut deler av bilparken med nye og mer miljøvennlige alternativer. Tilretteleggingen vil blant annet bestå av å finansiere lademuligheter, da eksempelvis dedikert hurtiglading til næringen eller normallading hjemme hos drosjeeiere.

Klimakontakt i Fredrikstad kommune, Grete Rasmussen, håper at den nylig vedtatte økonomiske støtten også skal komme innbyggerne til gode.

– Vi ønsker å tilrettelegge for at transporttjenestene kommunen kjøper inn skal være klimavennlige og håper den økonomiske støtten skal gjøre det enklere for drosjeeiere å skifte ut sine fossile biler. Dette vil forhåpentligvis også medføre at innbyggerne kan tilbys fossilfrie taxiturer.

Per i dag finnes det få el-taxier i Norge, og ingen i drift i Fredrikstad. Under en leverandørkonferanse med næringen høsten 2018 var derimot tilbakemeldingen at bransjen er positive til å bytte fra bensin og diesel til EL så lenge lademulighetene blir bedre enn de er på nåværende tidspunkt. En ny hurtiglader som er reservert for taxi kan bli satt opp sentralt i Fredrikstad.

Midlene og betingelsene for støtten vil lyses ut sammen med anbudskonkurransen slik at aktørene kan utforme sitt tilbud i visshet om at lademulighetene blir bedre. Summen som settes av er inntil kr. 500 000,-.

Prosjektet vil skje i samarbeid med Klima Østfold som har fått tildelt støtte fra Miljødirektoratet for å bistå kommuner i prosesser for mer klimavennlige anskaffelser.

For at midlene skal bli realisert må taxinæringen se potensiale og muligheten i den kommende anskaffelsen. Leverandøren av taxitjenester til Fredrikstad kommune må tilby en løsning hvor de forplikter seg til en betydelig overgang til elbiler for å få økonomisk støtte.