Skip links

Energianalyse på pilotgårder presentert

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/06/IMG_8669-1160×920.jpg (center, c: Fra venstre Prosjektleder i Klimasmart landbruk Østfold Charlotte Forsberg, rådgiverne fra Norges vel Tore Filbakk og Henriette Vivestad og Prosjektleder Per Wennerberg fra Biogass Oslofjord. Foto: Erling Mysen)

40 deltakere møtte opp Kihl gård i Råde for å ta del i Norges vels presentasjon av energianalyse de har gjennomført på 6 pilotgårder i Østfold.

Bonde Einar Kiserud var blant dem som har fått gjennomført en analyse på sin gård og uttrykte at gjennomgangen hadde vært grundig og at han var spent på å se alternativene for hans gård.

Rådgiver Tore Filbakk startet med hvordan energibehovet ser ut i dag, fordeling mellom strøm og varme og effekttoppene. Hvilke muligheter er det for energisparing, muligheter for å legge om fra strøm til varme, muligheter for omlegging til lokal fornybar energi. Dernest gjennomgikk han status på pilotgårdene.

Rådgiver Henriette Vivestad gjennomgikk regnearket Norges vel har utviklet, hvor bonden selv kan legge inn data over sitt forbruk. Videre er det lenker der til nyttige sider hvor man kan gjøre mer nøyaktig utregninger.

Biogass-Oslofjord var representert og ga nysgjerrige bønder svar på ulike spørsmål rundt bruk og investering i biogass.

Anders Kobro Fugleneb fra Innovasjon Norge ga en kort innføring i søknadsprosessen  for Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og omfatter også andre energikilder enn bioenergi. Til nå er det installert 1.705 gårdsvarmeanlegg i Norge hvorav 132 til næring og 43 til bolig i Østfold. Nå er det innført bruk av Bank-id for å registre søknaden på «min side».

Her kan du se video fra energianalysen på gården til Jens Martin Stenrød, en av pilotbøndene.

Foredragene fra kurskvelden kan lastes ned her:

Energianalyse – samling 13.juni

1Introduksjon til analysen (1)

2Gjennomgang av ulike energiløsninger (1)

Fossilfri energikilder i landbruket kurs 4 2018 (1)

Klimasmart landbruk Østfold IN

Kalkulator energiforbruk og mulige fornybare energikilder

Takk til Kihl gård for nydelig bevertning og fine lokaler.