Skip links

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde i Rakkestad

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/06/Bondegard2-1160×920.png (center)

Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold samler 10.-12. august aktører og tema som er sentrale for et fremtidsrettet landbruk. Dette gjør vi fordi Norge kan bli et internasjonalt foregangsland innen klimasmart landbruk.

Klimalåven – hva skjer der?

Hvordan kan østfoldbonden bidra til reduksjon av klimagassutslippene? Jordbruket står for ca 8 % av det totale utslippet av klimagasser i Norge. Næringen ønsker å være i forkant når det gjelder å redusere sitt avtrykk, og er i dag en av verdens mest klimasmarte matprodusenter. Jordbruket har kuttet utslipp over flere tiår med bl.a  ha fokus på god dyrehelse, fôrutvikling, godt avlsarbeide samt bedre dyrknings- og gjødslingsmetoder.

Noe av disse temaene ønsker vi å løfte frem i Klimalåven i løpet av helgen. Så velkommen inn!

Programmet kan du laste ned her Folder – Program Klimalåven på Markens Grøde – siste versjon

I Klimalåven kan du treffe:
 • Norsk landbruksrådgivning og Klimasmart landbruk
 • Østfold bondelag
 • Roboten Thorvald fra Saga Robotics AS
 • Kalnes naturbruksskole
 • Tomb naturbruksskole
 • Norges vel
 • Solenergiforeningen
 • Biogass Oslofjord / Biogas2020
 • Catch Solar AS – Solfangere
 • Energiverket AS – Varmepumper
 • Klima Østfold
 • Rakkestad kommune – utleie av elsykler
 • Fossilfrie anleggsmaskiner
 • Vitensenteret Inspiria – Spennende sykkelløype for barn

Program: (Foreløpig)

Fredag 10. august – ordstyrer Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold 

13.00 – 13.10: Åpning og innledning – Cecilie Agnalt, Klima Østfold

13.10 – 13.40: Klimasmart landbruk-prosjektet: Den nye klimakalkulatoren – Svein Skøien, prosjektleder Norsk Landbruksrådgiving

14.00 – 14.30: Robotisering: hvordan kan fremtidens jordbruk se ut? Ellen Altenborg, kommersiell direktør i Saga Robotics AS

14.30 – 15.00:  Mulighetene ved gårdsvarmeanlegg – Ole-Chr. Løchen, daglig leder Skogselskapet i Østfold

15.00 – 15.20: Bygge korntørke og -lager? Hva bør man tenke på? – Norsk Landbruksrådgiving Øst

Lørdag 11. august, ordstyrer Svend Arild Uvaag, leder Østfold bondelag

13.00-14.00:  Varme uten oljefyr: Hvilke muligheter finnes? Varmepumpe, solenergi og bioenergi –

Presentasjoner fra Energiverket AS, Solenergiforeningen og Skogselskapet i Østfold

14.00-14.30:  Overskudd eller underskudd på jordbruksvarer, hvordan ser trendene ut og hva gjør vi?

Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

15.00-15.30 : Biogassproduksjon på gård: Hvilke muligheter finnes? – Jan Hovland, prosjektleder SINTEF Teltek

15.30–16.00: Fossilfri oppvarming av korntørker: Noen nye produkter på markedet.

Roy Eng, produktansvarlig for biovarme hos Grønt Maskin AS ( Ole Chr. Bye AS)

Søndag 12. august, ordstyrer Ellen Solbrække, ordfører Rakkestad kommune

12.00-13.00: Bygge i tre; Økonomi og klima – Klimaperspektiv, praktiske eksempler og muligheter med massivtre – Bjørn Lier, daglig leder TreBruk AS

14.00-14.30 : God drenering; Nyttig for klima, miljø og bondens økonomi – Jan Stabbetorp, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Øst

Andre aktiviteter:

Hvis du vil lese mer om gode klimatiltak i landbruket, gå inn på  www.klimasmartlandbruk.no  og se nærmere på «Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket».

Klimasmart landbruk prosjektet Østfold: Er ledet av Klima Østfold og samarbeider tett med Fylkesmannen, Østfold bondelag, Norsk landbruksrådgivning Øst, Kalnes videregående skole og Vitensenteret Inspiria. Prosjektleder er Charlotte Forsberg. Finansiering via nasjonale midler fra Klimasats og internasjonale midler fra Interreg Nordsjøprogrammet, COBEN.