Skip links

Ønsker å gi råd om utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0265-1160×700.jpg (center)

Klima Østfold og Energiforum Østfold utarbeider et prosjekt for å gi objektive råd om utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer ovenfor følgende målgrupper i Østfold:

  • Boligeiere
  • Sameier og borettslag
  • Små og mellomstore eiendomsforvaltere
  • Små og mellomstore bedrifter

Torsdag 24. mai ble det avholdt en dialogkonferanse på fylkeshuset i Sarpsborg. Her fikk Klima Østfold og Energiforum Østfold innspill og ideer om utviklingen av prosjektet, og hvordan anskaffelsen av tjenester knyttet til prosjektet bør innrettes og eventuelt deles opp. Prosjektet har en grunnfinansiering fra Klima Østfold og Energiforum Østfold, men det er ønskelig med en modell der næringslivet er med og finansierer økt aktivitet i prosjektet.

Prosjektet ønsker å gjennomføre regionvise kampanjer med informasjon, møter og rådgivning ovenfor målgruppene. Dette har tidligere blitt gjennomført ovenfor landbruket i Østfold med stor suksess. Prosjektet ønsker også en tett oppfølging av boligeiere, sameier og borettslag rundt utfasing av fossil oppvarming og promotere løsninger og rådgivning på messer og arrangementer.

En annen spennende del av prosjektet er en webbasert energikalkulator for bolig som beregner forbruk før og etter tiltak. Her kan de som benytter seg av kalkulatoren virkelig se at tiltakene de gjennomfører nytter og er god økonomi. Tjenesten er gratis.

Har du eller din bedrift et innspill kan dette sendes til Guro Nereng, koordinator for Klima Østfold, guron@ostfoldfk.no.

Klima Østfold er et samarbeid mellom 17 Østfoldkommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om arbeidet for å begrense klimaendringene.

Energiforum Østfold er et samarbeidsnettverk for fornybar omstilling i Østfold med aktører fra næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og det offentlige.

Les mer:

Sjekkliste for utskifting av fossil oppvarming

Skal du kjøpe elsykkel?

Leverte fossilfri arbeidsmaskin til Kongehuset